Szanowni Państwo,

informujemy, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

 Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

Język polski          16 czerwca 2020r.
Matematyka          17 czerwca 2020r.
Język angielski      18 czerwca 2020r.

Termin dodatkowy egzaminu od 7 do 9 lipca 2020r.
Wyniki egzaminu ósmoklasiści podane będą do 31 lipca 2020r. Uczniowie otrzymają zaświadczenia.                                         
 

W związku z powyższym terminy rekrutacji do szkół średnich będą zmienione.

Szanowni Rodzice,

Bardzo serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę i pomoc w realizacji zdalnego nauczania. Wszyscy znaleźliśmy się w nowej, trudnej sytuacji. Tylko działając wspólnie, pokonamy przeszkody.

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 26 kwietnia 2020 r., nauczanie realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, staje się obowiązkowe dla wszystkich uczniów.

W związku z podjęciem przez nauczycieli pracy w aplikacji Microsoft TEAMS, jesteśmy zobligowani do zmodyfikowania dotychczasowego planu lekcji. W nowym planie lekcje w klasach III-VIII będą prowadzone on-line, co ograniczy przesyłanie uczniom materiału i zadań do samodzielnego opracowania. 

Plan lekcji na okres  od 20 kwietnia 2020 r. 

Ciekawe artykuły związane z radzeniem sobie z emocjami w czasie pandemii.

Jak sobie radzić z emocjami wywoływanymi pandemią

Jak sobie radzić ze stresem

Jak skutecznie uczyć się w domu 

Szanowni Państwo,

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, informujemy o zmianach organizacyjnych dotyczących rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole. Zmiany dotyczą sposobu dostarczania do szkół dokumentacji.

 

Proponowane formy dostarczania dokumentacji to:

  1. Skany dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły,
  2. Fotografie dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły,
  3. Mail informujący o zgłoszeniu dziecka do szkoły, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.

Rekomenduje się, by wiadomości zawierające dane osobowe przesłane zostały w formie zaszyfrowanej wiadomości, do której hasło zostanie wysłane w osobnym mailu.

 

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

Prosimy o zapoznawanie się z informacjami na stronach internetowych szkół w zakładce Rekrutacja.

Strona 6 z 76

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1