Godziny pracy pedagoga/psychologa szkolnego

 I półrocze roku szkolnego 2020/2021

Poniedziałek

7.15-8.00        ind. konsultacje z kl. VII

8.00-8.45        ind.  zajęcia k-k kl. VII

8.45-11.30       dyżur pedagoga

11.30-12.30     dyżur psychologa

12.45-13.30     ind. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. II

13.30-14.15     ind. zajęcia rozwijające komp. społ-emocj. kl. IV

                

Wtorek

10.30-12.45    dyżur psychologa

12.45-13.30    zajęcia rozwijające kreatywność 

13.30-14.30    świetlica

 

 Środa

9.30-10.30      dyżur psychologa

10.30-11.30     dyżur pedagoga- opieka pedagogiczna kl. II i VIII

11.30-12.30     dyżur pedagoga- opieka pedagogiczna kl. V

12.45-13.30    grupowe zajęcia k-k kl. III

13.30-14.30    ind. konsultacje z ucz kl. IV

 

Czwartek

9.00-10.30      dyżur psychologa

10.30-11.30     dyżur  psychologa

11.30-12.30     dyżur pedagoga - opieka pedagogiczna  kl. V

12.45-13.30     ind. zajęcia rozwijające komp. społ- emocj kl. IV

13.30-14.30    świetlica

 

Piątek

8.00-8.45        zajęcia k-k kl. IV

8.55-10.25      dyżur pedagoga

11.00-12.00     zajęcia profilaktyczne w przedszkolu- innowacja pedagogiczna

12.30-13.30    świetlica

Tradycyjnie od wielu lat w szkole dla kl. I-III są prowadzone przez psychologa/pedagoga szkolnego zajęcia rozwijające kreatywność. Dzieci wykorzystując swoją wyobraźnię  poznają i wykorzystują różne techniki plastyczne. Rozwijają swoje zdolności i zainteresowania. plastyczne. Na zajęciach panuje przyjazna, kreatywna atmosfera, odpowiednio dobrana muzyka klasyczna wpływa na generowanie wielu nietypowych i ciekawych pomysłów. Zajęcia sprzyjają rozwojowi osobowości dzieci w zakresie podejmowania działań twórczych. Prace uczniów są prezentowane systematycznie w szkolnej galerii. W ostatnich tygodniach dzieci lepiły zwierzątka z plasteliny oraz malowały pięknie kamienie.

Artykuł w ramach pedagogizacji rodziców uczniów kl. I-VIII, przygotowany przez pedagoga/psychologa szkolnego Małgorzatę Burian

Poniżej zamieszczamy dla wszystkich rodziców bardzo ciekawy przedruk materiału promocyjnego przekazanego rodzicom w dniu 29.10.2019 przez zaprzyjaźnionego z naszą szkołą mgr. Sławomira Kanię, reprezentującego Fundację Psychoedukacji i Psychoterapii i Uniwersytet Opolski, finansowanego ze środków otrzymanych od Prezydenta Miasta Opola, w ramach realizacji zadania publicznego „Program Uniwersalnej Profilaktyki Pozytywnej”.

Drogi rodzicu!

Rodzina jest najważniejszym ogniwem w profilaktyce uzależnień! Udowodniono, że skuteczność działań w szkole jest mizerna jeśli nie będą miały odzwierciedlenia w domu rodzinnym.

STRATEGIE POZYTYWNE W PROFILAKTYCE RODZINNEJ:

STRATEGIA MODELOWANIA, czyli uczenie dzieci dojrzałej sztuki życia poprzez własne zachowanie. Rodzicu ucz dzieci odpowiedniego zachowania dając im dobry przykład własną postawą! To, co rodzice robią, często ma większe znaczenie dla dzieci niż to, co mówią.

STRATEGIA PIELĘGNACJI OBRZĘDÓW, jest skoncentrowana na celebrowaniu wspólnych posiłków, oglądaniu telewizji czy spędzaniu razem czasu wolnego. Obrzędy powinny być więcej niż tylko spotkaniem, powinny posiadać wymiar integrujący i symboliczny. Wspólny obiad to nie tylko posiłek, ale także spotkanie towarzyskie, dające przestrzeń do rozmów i przeżywania.

TOWARZYSZENIE RODZICIELSKIE, zakłada budowanie relacji osobowych rodzica z dzieckiem poprzez obligatoryjną jego obecność w ważnych dla dziecka chwilach. Istotnym jest również by pozwolić dziecku na uczestniczeniu i przeżywaniu również istotnych wydarzeń z życia rodziców.

INICJACJE POZYTYWNE: Zdaniem Szymona Grzelaka: „Inicjacja ma sens jeśli wiąże się z wtajemniczeniem, wprowadzeniem w coś, co jest autentycznie uważane przez rodziców i inne autorytety”. Trwałość inicjacji pozytywnej wiąże się z autentycznym wtajemniczeniem, w coś co wcześniej nie było dziecku dostępne, czego wcześniej nie doświadczyło, co umożliwia mu rozwój. Inicjacja nabiera cech pozytywnej, wtedy kiedy świadomie konstruują ją dorośli, a w ich zachowaniach, postawach następuje gotowość do własnej zmiany oczekiwań wobec dziecka.

Kilka słów w ramach pedagogizacji rodziców na temat wpływu alkoholu na zdrowie młodego człowieka oraz Syndromu FAS/FASD.

Czytaj tutaj 

Zachęcam wszystkich do lektury i refleksji moich rozważań na temat:

„Reklama w mediach jako źródło promowania „postawy mieć” i wzbudzania nadmiernych potrzeb materialnych u dzieci.”  psycholog/pedagog szkolny Małgorzata Burian

            Oglądając ciągle powtarzające się i często irytujące mnie reklamy zarówno w telewizji jak i w Internecie, które zakłócają odbiór oglądanych przeze mnie programów, filmów, czy stron www zaczęłam zastanawiać się czemu one mają służyć? Dlaczego wzrasta ich natężenie i ilość? Na plan pierwszy oczywiście wysuwa się odpowiedź w aspekcie komercyjnym i finansowym. Zajmując się między innymi profilaktyką w szkole bardziej zaniepokoił mnie jednak problem wpływu nachalnych reklam na promowanie materialistycznych postaw życiowych dzieci i młodzieży.   Interesującym mnie zjawiskiem jest promowanie u dzieci od  najmłodszych lat orientacji wobec rzeczywistości, określanej jako „postawa mieć”, którą charakteryzuje nastawienie na gromadzenie dóbr materialnych, w przeciwieństwie do „postawy być”, czyli nastawienia na własny rozwój, kreatywność, poznawanie świata i działania prospołeczne. Pokazywanie ludzi bogatych w filmach i programach telewizyjnych, a także ogromna liczba reklam emitowanych w różnych mediach pobudza w dzieciach chęć posiadania. Dzieci identyfikują się z ich bohaterami i kształtuje się w nich często przekonanie, że bogactwo, uroda, siła, gromadzenie sprzętów audiowizualnych, zabawek, słodyczy i innych przedmiotów jest najważniejszą w życiu sprawą. Wiadomo, że reklamy mają dwa rodzaje oddziaływania: zamierzone i niezamierzone. Zamierzonym celem reklamy jest zachęcenie odbiorcy do zakupienia reklamowanego produktu. Jeżeli chodzi o dzieci, które na ogół nie dysponują własnymi pieniędzmi, dużego znaczenia nabiera wpływ niezamierzony, czyli niedoprowadzający zawsze do zakupów, ale powodujący, przez sam kontakt z reklamą zmiany w  ich postawach. Zależnie od rodzaju reklam może to być pobudzenie różnych emocji, takich jak łakomstwo, zazdrość czy chciwość. Emocje te wzmacniają orientację życiową typu mieć. Dzieje się to poprzez stosowanie różnych mechanizmów manipulacji np. perswazję, modelowanie, budzenie emocji z daną potrzebą. Perswazja polega na tym, że jakaś osoba podaje informacje lub dezinformacje o reklamowanym produkcie.  Dezinformacja jest sugestią, w którą nie wierzą osoby dorosłe (np. że czekoladowe gwiazdki same się ruszają), ale która dla dzieci może nie budzić wątpliwości. Wiadomo z licznych badań prowadzonych w ramach psychologii i pedagogiki, że dzieci uczą się postępowania przez naśladowanie innych, ale i my często postępujemy w ten sam sposób, np. gdy nie wiemy, jaki produkt wybrać, wybieramy ten, który kupują inni. Wg Roberta Cialdiniego  jest to swoista „droga na skróty”, którą ludzie posługują się z powodzeniem, gdy nie wiedzą jak się zachować. Osoby występujące w reklamach służą jako modele gotowych zachowań, np. „w razie bólu brać taką, a nie inną pastylkę”. Największą tendencję do naśladowania budzą ludzie atrakcyjni, ładni, młodzi, eleganccy. Wiele badań przeprowadzonych przez psychologa społecznego Eliota Aronsona  udowodniło, że uroda modela zwiększa sympatię do niego, a co za tym idzie tendencję do naśladowania go. Dlatego osoby występujące w reklamach są najczęściej ładnie i modnie ubrane. Atrakcyjność modela zwiększa też jego sukces życiowy, dlatego o reklamowanie produktów proszone są często osoby  znane i popularne, tacy jak aktorzy, sportowcy czy tzw. „celebryci”. Tendencję do naśladowania budzą też osoby podobne do widzów, a więc dzieci - u dzieci, ludzie młodzi - u młodzieży itd. Wykorzystywany tu bywa również mechanizm „społecznej słuszności", polegający na tym, że ludzie są skłonni sądzić, że jeśli "wszyscy" tak myślą, to prawdopodobnie mają rację. Kolejną formą manipulacji jest kojarzenie różnorodnych emocji z obrazem lub nazwą reklamowanego produktu. Szczególnie ważne staje się to, jeśli chodzi o dzieci. Emocje wywoływane w nich przez reklamy w większości przypadków nie kończą się zakupami (samochodów, kosmetyków, telefonów komórkowych, komputerów itp.), stają się jednak składnikiem ich życia psychicznego. Wyraża się to w różnych zachowaniach, np. w zabawach, piosenkach czy powiedzeniach. Badania Cialdiniego pokazały, że apele zawierające elementy emocjonalne są bardziej skuteczne od czysto racjonalnych. Opisane wyżej niektóre mechanizmy psychologiczne, którymi posługują się twórcy reklam, zmierzają do wzbudzenia lub uaktywnienia jakiejś potrzeby. Chodzi o to, by wywołać w odbiorcy  poczucie jakiegoś braku i pragnienie zaspokojenia go. Eleganccy i dobrze ubrani modele w reklamach promują zachowania konsumpcyjne i sprowadzają cele życiowe do posiadania pięknych włosów, luksusowych samochodów, smacznych czekoladek itp. Widz dorosły może to potraktować z dystansem. Dla dziecka natomiast jest to po prostu obraz świata, w którym celem życia jest posiadanie i postawa „typu mieć”. W tym kolorowym świecie posiadania, dzieci są kolorowe i mają wszystko, czego pragną. Dzieci nie rozumieją do końca mechanizmów stosowanych w reklamach a zatem łatwiej im ulegają. Zagrożeniem dla dzieci są również częste reklamy leków, które promują postawę szybkiego pozbycia się nawet najmniejszego bólu. Może to w późniejszych latach wytworzyć stały mechanizm sięgania po leki.  Myślę, że antidotum na opisywane wyżej zjawisko mogłaby być prowadzona przez osoby z najbliższego otoczenia dziecka edukacja medialna, zwracająca uwagę na nabywanie kompetencji umiejętności krytycznego myślenia, selekcji rzeczy istotnych od nieistotnych oraz zdobywanie wiedzy na temat podstawowych sposobów perswazji, manipulacji z jakimi mogą się spotkać w świecie reklam.  Wybierając postawę zorientowaną „na być” stawiamy na wartości humanistyczne a nie materialne.

Postawa ta sprzyja również profilaktyce nowych uzależnień behawioralnych w szerszej perspektywie. Zapobiega uczuciu wewnętrznej pustki po osiągnięciu wszystkich możliwych i wymarzonych dóbr materialnych. Stawanie się współczesnym bohaterem pustki (określenie profesora filozofii Chantal Delsol) w wymiarze własnej egzystencji według profesor Mirosławy Nowak- Dziemianowicz wiąże się z jednej strony z utratą poczucia sensu, z drugiej zaś ogromnym na to poczucie zapotrzebowaniem. Tak pisze o tym Luc Ferry: „Czy nie można by tu mówić o pysze współczesnego człowieka, który chce wszystko w siebie wchłonąć, który pragnie pełnej niezależności, choć- oczywiście zależy od wszystkiego, co go otacza” Czy dzięki własnej decyzji znaleźliśmy się na tej ziemi?”…

Więcej w polecanej literaturze oraz stronie internetowej: Cesare Guerreschi „Nowe uzależnienia” wyd. Salwator, 2011; Chantal Delsol „Kamienie węgielne. Na czym nam zależy?”, wyd. Znak, 2018; Maryla Goszczyńska, Sabina Kołodziej, Agata Trzcińska, „Uwikłani w świat pieniądza i konsumpcji. O socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży.”, wyd. Difin, Warszawa 2012; Zygmunt Bauman „Konsumowanie życia”, Kraków, wyd. U.J, 2009; Zygmunt Bauman „Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy”, Kraków, wyd. Wam 2006; https://stomonet.pl/reklama-dziecko-czyli-powinienes-wiedziec-o-dzieciecych-reklamach-by-uchronic-go-nadmiernego-konsumpcjonizmu/

Przeczytaj artykuł

Godziny pracy pedagoga/psychologa szkolnego

 I półrocze roku szkolnego 2019/2020

Poniedziałek

7.15 -  8.00        ind. zajęcia k-k kl. VIII

8.00  8.55       dyżur pedagoga

8.55 -   9.40       ind. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. VI

9.40-   12.45      dyżur psychologa

12.45 -  13.30   zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. I 

13.30 -  14.15   zajęcia rozwijające kreatywność kl. I-III

               

Wtorek

8.00-8.45     ind zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. VI

8.55-9.40    ind. zajęcia rozwijające kompetencje społ-emocj kl. VI

9.40- 10.35        dyżur pedagoga opieka kl. VII

10.45- 11.30      innowacja w przedszkolu- zajęcia profilaktyczne

 11.30- 12.30       dyżur psychologa

12.45 -   13.30     zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. V 

 

Środa

11.40  12.25    zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. II

12.45  13.30     ind. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. III

13.30- 14.30      dyżur psychologa

Czwartek

8.55 -   11.35     dyżur pedagoga (10.50-11.35 opieka kl. III)

11.35 – 12.45   dyżur psychologa (12.25-12.45 dyżur na korytarzu szkolnym)

12.45-  13.30    ind. zajęcia k-k kl. III

 

Piątek

10.25-  12.45    dyżur psychologa (12.25-12.45 dyżur na korytarzu szkolnym)

12.45 - 13.30   zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. III

link:  http://www.psp28.opole.pl/index.php/czytam-spiewam-tancze 

Czytaj więcej...

Pedagog/psycholog szkolny poleca lekturę kilku pozytywnych słów zaczerpniętych z zasobów internetowych na temat promocji zdrowia psychicznego.

„Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł."

 Leonardo da Vinci

Zdrowie psychiczne to „pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka", tak zdrowie psychiczne definiuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Warto zwrócić uwagę, że zdrowie psychiczne nie jest jednoznaczne z brakiem choroby psychicznej. W życiu każdego człowieka przychodzą trudniejsze momenty kiedy jest “ciężko na duchu”. Jest wiele czynników, które mogą wpływać na gorsze samopoczucie. Ważne jest, aby zwracać uwagę na m.in takie objawy jak obniżony nastrój, długotrwały smutek, zmęczenie, lęk. Są to nieuniknione stany, jednakże dobrze jest nie lekceważyć ich, gdyż utrzymujące się dłużej tego typu objawy mogą prowadzić do rozwinięcia się chorób psychicznych.

Jak zadbać o swoją kondycję psychiczną?

Osoby pozytywniej nastawione do świata są bardziej szczęśliwe.

            Nie jest to żadnym odkryciem, że czym więcej pozytywów dostrzega się w życiu, tym wydaje się ono lepsze. Jest to niezwykle ważne dla zachowania równowagi psychicznej i emocjonalnej. Zatem nawet jeśli masz beznadziejny dzień, wszystko się sypie, to spróbuj w tej sytuacji znaleźć choć jeden pozytywny aspekt.

 "Śmiech to zdrowie"

            Czy odwzajemniasz uśmiech innych osób, starasz się być miły dla innych, nawet nieznajomych? Czy idąc do domu masz czas aby zatrzymać się, powiedzieć “Dzień dobry!” uśmiechnąć się do kogoś, czy też pędzisz do domu ze wzrokiem wbitym w ziemię, nie zwracając na nic? Udowodniono naukowo, że śmiech wpływa pozytywnie na człowieka, między innymi przyspiesza proces zdrowienia, relaksuje. Na tym założeniu bazuje śmiechoterapia. Zatem UŚMIECHNIJ SIĘ. Spraw, aby osoby w twoim otoczeniu miały wiele powodów do radości, nie zawsze “bierz życie na serio” i czasem pośmiej się z siebie samego.

 Jedz zdrowo i ruszaj się

            Odpowiednia dieta i codzienna porcja ruchu mają ogromny wpływ na samopoczucie. Jeśli pracujesz w trybie stacjonarnym, dużo czasu spędzasz siedząc czy to w aucie, pracy, szkole, na uczelni, w domu, to ważne jest aby zachować równowagę, poprzez ruch. Wyjdź na spacer, zacznij biegać albo jeździć na rowerze. Nadmiar węglowodanów w diecie może powodować senność i problemy z koncentracją, pamiętaj o zrównoważonej diecie.

 Korzystaj ze światła słonecznego

            Na ile to jest tylko możliwe postaraj się aby do twojego mieszkania czy miejsca pracy wpadało jak najwięcej promieni słonecznych. Staraj się zajmować miejsce przy oknie. Przebywaj na słońcu jak najwięcej.

 Dbaj o przyjaźń i znajomości

 Kontakt z drugim człowiekiem nieraz ma uzdrawiającą moc. O ile lżej jest gdy ma się komu “wygadać”. Jak radośnie jest spędzić całe popołudnie w gronie najbliższych znajomych. Pamiętaj, że o relacje trzeba dbać, jeśli oczekujesz zainteresowania ze strony bliskich Twoimi sprawami, to przede wszystkim interesuj się tym co u nich się dzieje. Sam inicjuj spotkania, wyjścia. Chcesz z kimś porozmawiać? Zadzwoń, nie pisz sms czy wiadomości na portalu społecznościowym. Staraj się pamiętać o urodzinach i ważnych datach dla Twoich przyjaciół.

Strona 1 z 2

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1