do 19.05.2020 r. poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniu, ocenach nagannych z zachowania,

do 12.06.2020 r. poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach z przedmiotu i zachowania (e-dziennik).

do 18.06.2020 r. wpisanie do e-dziennika ustalonych na koniec roku ocen z przedmiotów i zachowania,

19.06.2020 r. rada pedagogiczna klasyfikacyjna

 

Data

Wydarzenie

02.09.2019 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14.10.2019 r.

Dzień Edukacji Narodowej

01.11.2019 r.

Dzień Wszystkich Świętych

11.11.2019 r.

Święto Odzyskania Niepodległości

23.12.2019 r.- 01. 01. 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

02- 03.01.2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

W w/w dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów w godz. 6.30- 17.00

06.01.2020 r.

Święto Trzech Króli

10.02 -23.02.2020 r.

Ferie zimowe

09.04- 14.04.2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

21.04-23.04.2019 r.

Egzaminy klasy VIII

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

W w/w dniu szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów w godz. 6.30- 17.00

01.05.2020 r.

Święto Pracy

11.06.2020 r.

Boże Ciało

12.06.2020 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

W w/w dniu szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów w godz. 6.30- 17.00

26.06.2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

29.06 – 31.08.2020 r.

Ferie letnie

Dniami wolnymi od zajęć edukacyjno-wychowawczych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 28 im. Św. Wojciecha w Opolu

w roku szkolnym 2019/2020 będą:

- 14 października 2019

- 2 stycznia 2020

- 3 stycznia 2020

- 21 kwietnia 2020

- 22 kwietnia 2020

- 23 kwietnia 2020

- 12 czerwca 2020

kalendarz szkolny

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1