GRONO PEDAGOGICZNE ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

L.p. Nauczyciel Nauczany przedmiot
1 Misiec Joanna dyrektor
2 Zamojska-Nocoń Anna wicedyrektor, nauczyciel przedszkola
3 Błach Ewelina język hiszpański   
4 Buczarska Magdalena edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna, wychowawca kl.I
5 Burian Małgorzata pedagog, psycholog szkolny
6 Chmiel-Bryzik Magdalena język angielski
7 Czerska Justyna nauczyciel świetlicy, wychowanie fizyczne
8 Deger Ewa edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.II, nauczyciel świetlicy
9 Elias Robert informatyka, zajęcia komputerowe, edukacja dla bezpieczeństwa
10 Fister – Pasek Małgorzata religia, nauczyciel przedszkola
11 Guzińska Marta nauczyciel przedszkola
12 Jaceńków Izabela  przyroda, zajęcia techniczne, technika, biologia, chemia, wychowawca kl.V
13 ks. Kozielski Mateusz religia
14 Krepa-Adolf Ewa doradztwo zawodowe
15 Leśniak Aneta zajęcia rewalidacyjne
16 Łaski Dariusz wychowanie fizyczne
17 Łukaszyk Adrianna nauczyciel przedszkola, terapeuta
18 Makulewicz Karina bibliotekarz
19 Mechel Dorota historia, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie
20 Metelska Urszula matematyka, informatyka, wychowawca kl.VI
21 Mikłuszka Iwona  nauczyciel przedszkola
22 Opolska Iwona edukacja wczesnoszkolna, logopeda, wychowawca kl. III
23 Rokita Violetta język niemiecki
22 Sawczyn Beata język polski, wychowawca kl.IV
23 Słowik Monika język polski, nauczyciel świetlicy
24 Ścisłowska – Cegła Agnieszka język niemiecki, geografia, wychowawca kl. VIII
25 Świeboda Jaroslaw fizyka
26 Warzecha Katarzyna muzyka, plastyka, nauczyciel świetlicy, wychowawca kl.VII
27 Woszek Katarzyna nauczyciel przedszkola, logopeda

 

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1