I stało się .....   16 maja 2017 r.

Dzisiaj otrzymaliśmy z Paryża wiadomość, na którą czekaliśmy cztery lata.  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. św. Wojciecha w Opolu została przyjęta do elitarnej sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Jesteśmy drugą szkołą, po LO w Brzegu, i jedyną podstawówką w tym gronie na Opolszczyźnie.

Czekamy na oficjalny Certyfikat.

Tekst pisma z UNESCO w tłumaczeniu pana J. Rabieja


Rozpowszechnianie idei współpracy międzynarodowej wśród dzieci i młodzieży przyczynia się do budowania wzajemnego zrozumienia, a dzięki temu do zachowania pokoju na świecie. Takie założenie legło u podstaw stworzenia, w 1953 roku, programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Przystąpiły wówczas do niego 33 szkoły ponadpodstawowe w 15 krajach. Dziś w programie uczestniczy prawie 9600 instytucji oświatowych z 180 krajów, począwszy od przedszkoli, a skończywszy na placówkach kształcenia nauczycieli. Polskie szkoły przystąpiły do tego programu w 1956 roku. Uczestnictwo w programie Szkół Stowarzyszonych UNESCO łączy się z moralnym zobowiązaniem do podejmowania wszelkich działań promujących kulturę pokoju i wzajemnego międzynarodowego zrozumienia.

Logo sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO składa się z połączonych symboli: otwartej książki (edukacja), której strony oznaczają również rozpostarte skrzydła gołębia (pokój) oraz glob ziemski (dialog kultur).

Lista szkół UNESCO w Polsce:

http://www.unesco.pl/edukacja/szkoly-stowarzyszone/lista-polskich-szkol-stowarzyszonych/

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 NASZA SZKOŁA ZŁOŻYŁA APLIKACJĘ DO POLSKIEGO KOMITETU ds UNESCO, KTÓRY ZAJMUJE SIE KOORDYNACJĄ SZKÓŁ STOWARZYSZONYCH. OD MOMENTU ZŁOŻENIA WNIOSKU JESTEŚMY SZKOŁĄ KANDYDUJACĄ DO PRZYJĘCIA DO TEGO ELITARNEGO GRONA. 

Włączenie do programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO przebiega w dwóch etapach:

1.aplikacje szkół rozpatrywane są przez komisje edukacji komitetów narodowych UNESCO i po akceptacji, po około dwuletnim okresie    próby, komitet narodowy wnioskuje do UNESCO o wpisanie szkoły do programu;
2.ocena i decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku szkoły zapada w UNESCO. Szkoły przyjęte otrzymują certyfikat podpisany przez    Dyrektora Generalnego UNESCO. Następnie podpisuje Kartę Szkoły Stowarzyszonej UNESCO.

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1