„… Nie widziałem jeszcze człowieka, który by w trakcie łowienia ryb mógł się czymkolwiek przejmować, i który by nie ukochał przyrody…”    Tadeusz Andrzejczyk

                                                                                                                                                 

CELE I ZADANIA SZKÓŁKI WĘDKARSKIEJ
DZIAŁAJĄCEJ PRZY PSP NR 28 IM. ŚW. WOJCIECHA W OPOLU
 POD PATRONATEM KOŁA PZW „KOLEJARZ – OFAMA” W OPOLU

v  Zapoznawanie uczniów z zagadnieniami wędkarstwa rekreacyjnego;

v  Propagowanie wędkarstwa jako formy spędzania wolnego czasu;

v  Propagowanie wędkarstwa jako dyscypliny sportowej rywalizacji;

v  Planowanie współpracy w zespole;

v  Integracja uczniów ze środowiskiem naturalnym;

v  Propagowanie wśród społeczności szkolnej zachowań proekologicznych;

v  Utrwalanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą;

v  Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej;

v  Ukształtowanie podczas wędkowania zasady postępowania : „złów, zmierz , zważ i wypuść”;

 

REGULAMIN UCZNIOWSKIEJ SZKÓŁKI WEDKARSKIEJ

 1.  Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania:

      - regulaminu amatorskiego połowu ryb,

      - przepisów kodeksu drogowego,

     - zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą,

      - regulaminu wycieczek.

2 Jesteśmy odpowiedzialni, wywiązujemy sie ze swoich zadań w terminie, sprawiedliwie dzielimy się obowiązkami.

3. Uczeń podczas zajęć, wycieczek i wypraw wędkarskich wykonuje polecenia instruktorów.

4. Zabrania się uczniom:

- samodzielnego oddalania się od grupy podczas wycieczek,

- samodzielnego opuszczania klasy i terenu szkoły podczas zajęć,

- wchodzenia do wody bez zgody instruktorów,

- pobierania i wynoszenia wędzisk i akcesoriów wędkarskich bez zgody instruktorów,

- niszczenia wędzisk i akcesoriów  wędkarskich,

5.  Uczeń chcący brać udział w wyprawach wędkarskich musi przedstawić prowadzącemu szkółkę pisemną zgodę rodziców.

6. Uczeń chcący opuścić klasę, szkołę lub teren wyprawy wędkarskiej zobowiązany   jest powiadomić o tym instruktorów.

7.  O  wszelkich uszkodzeniach wędzisk i akcesoriów wędkarskich należy niezwłocznie powiadomić instruktorów.

8. Każdy uczeń odpowiedzialny jest za ład i porządek w miejscu przeprowadzanych zajęć.

9.  Uczeń dba o dobre imię Szkółki  Wędkarskiej.

10. Każdy uczeń, który nie przestrzega regulaminu szkółki zostanie natychmiast usunięty z listy członków.   

 

Członkowie Szkółki Wędkarskiej tworzą jeden zespół zadaniowy.

W Szkółce Wędkarskiej obowiązuje zasada wzajemnego pomagania sobie. Wszyscy uczestnicy szkółki zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i ustalonych zasad.

 

INSTRUKTORZY SZKÓŁKI WĘDKARSKIEJ:

1.      Iwona Opolska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

2.      Jerzy Malinowski – prezes Koła PZW „Kolejarz – Ofama” w Opolu

3.      Jarosław Rabiej – nauczyciel języka angielskiego

 

Deklaracje członkowskie dla chętnych uczennic i uczniów naszej szkoły są do pobrania u pani Iwony Opolskiej.

Zajęcia Szkółki Wędkarskiej w roku szkolnym 2016/2017
 odbywają się w środę w godzinach od 14.00 – 14.45

 

Członkowie Szkółki Wędkarskiej dbają o czystość terenów znajdujących się nad wodą, dlatego każdego roku uczestniczą w akcjach związanych ze sprzątaniem łowisk. Nasza szkółka korzysta z łowiska nad Kanałem Ulgi.

10 września odbyły się na stawie w Winowie pierwsze rodzinne zawody parami. Zawodnikom towarzyszyła piękna pogoda. Był to czas nie tylko na łowienie ryb, ale także na wspólne, rodzinno – przyjacielski spędzenie wolnego czasu. Impreza zakończyła się, jak zwykle grillem, który został przygotowany przez naszych przyjaciół z Koła PZW „Kolejarz – Ofama” w Opolu, pod którego patronatem działa nasza szkółka.

Zwycięzcy:

I miejsce dla szkoły – Anna Leutner i pan Antoni Chorzewski

II miejsce dla szkoły – Mateusz Smolin i pan Rajmund Smolin

III miejsce dla szkoły – Jan Lisoń z wujkiem 

Gratulujemy!

24.06.2016 roku nagrodzono za zaangażowanie w pracę na rzecz Szkółki Wędkarskiej oraz za działalność proekologiczną na rzecz środowiska wodnego Odznaką  Wzorowy Młody Wędkarz uczniów z klasy IV Dominikę Frydel oraz Marka Wolaka.

Uhonorowanym gratulujemy!


Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1