Szanowni Państwo,

informujemy, że w ramach projektu "Kompleksowa profilaktyka w szkole podstawowej" realizowanym przez Pracownię Rozwoju Osobistego i finansowanym z budżetu Miasta Opola, uruchamiamy dla nauczycieli/wychowawców i rodziców uczniów bezpłatne, telefoniczne porady charakterze konsultacyjnym i superwizyjnym dotyczące aktualnych problemów w obszarze profilaktyki i interwencji związanej z substancjami psychoaktywnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi uczniów/dzieci.

Porad udziela psycholog, specjalista terapii uzależnień Mirosława Olszewska pod numerem telefonu 602 666 791 Proszę o przekazanie numeru telefonu osobom zainteresowanym taką formą wsparcia.

Program realizowany jest do końca grudnia 2020 r.

Polecamy dla rodziców poradnik rekomendowany przez MEN dotyczący problematyki cyberprzemocy:

Cyberprzemoc. Włącz blokadę na nękanie. Poradnik dla rodziców

 

Dnia 23 września odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wybory to  dla młodych ludzi pierwsza okazja, by wypowiedzieć się w ważnej dla nich sprawie. Od tego, jak będą zorganizowane, będzie zależała motywacja do angażowania się w sprawy publiczne w życiu dorosłym. – Organizując wybory pokazujemy uczniom i uczennicom, że ich głos ma znaczenie i zachęcamy ich w ten sposób do wyrażania własnego zdania.

W tym roku kandydowały 23 osoby. W głosowaniu brało udział 95 uczniów naszej szkoły. Oto wyniki:

1.      Paulina Piechota 55 głosów

2.      Magdalena Malorny 35  głosów      

3.      Jan Lisoń 27 głosów

4.      Maksymilian Czok 25 głosów.        

Tym samym przewodniczącą szkoły w roku szkolnym 2020/2021 została Paulina Piechota, zastępcą Magdalena Malorny, sekretarzem Jan Lisoń.

 Opiekunem Samorządu została pani Katarzyna Warzecha, zastępcą pani Magdalena Chmiel- Bryzik.

Gratulujemy!!!

Wszystkie osoby, które kandydowały zachęcamy do wspólnej pracy i zaangażowania.

Strona 2 z 76

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1