Opole, 11 marca 2020 r.

 

Szanowni Rodzice

uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 w Opolu,

 

            Zgodnie z rekomendacją Prezydenta Miasta Opola, informuję, że od dnia 12 marca do 25 marca 2020 roku zawieszone zostają zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach publicznych Miasta Opola, co oznacza, że przedszkola, szkoły i placówki publiczne będą zamknięte. Mając na uwadze dobro, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, prosimy o rozważne zaopiekowanie się dziećmi, przebywanie z nimi w domach, unikanie wszelkich miejsc publicznych, zgromadzeń i wyjazdów poza miejsce zamieszkania.

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem przeciwdziałania i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 poz.374), w przypadku zamknięcia przedszkola, szkoły, do których uczęszcza dziecko (w wieku do lat 8), z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad ww. dzieckiem przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Na stronie ZUS znajduje się druk oświadczenia o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. https://www.zus.pl/

Prosimy o śledzenie strony internetowej Miasta Opola, www.oswata.opole.pl,  strony internetowej szkoły oraz wiadomości w

e-dzienniku, gdzie informujemy o dalszych działaniach.

 Z poważaniem 

Dyrektor ZSP 1 w Opolu

                                                                                     

Po raz kolejny uczniowie naszej  szkoły wraz z opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu ,odwiedzili schronisko dla bezdomnych psów i kotów na ulicy Torowej. Przekazaliśmy zebrane dary, karmę koce, zabawki. Cieszymy się, że  los porzuconych zwierząt nie jest obojętny uczniom naszej szkoły, a dzielenie się tym co mamy z najbardziej potrzebującymi - to dobry nawyk. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy!

                                                                   Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu

 Koncert kolęd „ W kole kolędujmy”,  odbył się 2 lutego w kościele p.w. św. Karola Boromeusza na opolskich  „ Chabrach” .

Na scenie wstąpiły chóry oraz zespoły wokalne z 8 opolskich szkół. W tym również uczniowie naszej szkoły. Organizatorem koncertu jest Stowarzyszenie Opolszczyzna śpiewa, której jesteśmy członkami od kilku lat. W programie koncertu znalazły się pastorałki współczesnych poetów jak i tradycyjne polskie kolędy śpiewane z zebraną w kościele publicznością.

Strona 7 z 76

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1