KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję Panią/Pana, że:

·        administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w  z siedzibą w Opolu ul. Wyszomirskiego 6, 45-776 Opole, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu, kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

·         z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·    celem przetwarzania Pani/Pana danych jest: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Publicznej Szkole Podstawowej nr 28 im. św. Wojciecha w Opolu i Przedszkolu Publicznym nr 36 w Opolu, a podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa – Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.59) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (dz. U. z 2017 r. poz. 2198), Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz na podstawie art. 6 ust.1. lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody,

·       podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane osobowe, a jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny,

·         odbiorcami Pani/Pana danych są: upoważnieni pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Opolu, organy władzy publicznej oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem;

·         Pani/Pana dane będą przechowywane do/przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanych celów oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa 

·         przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

·         może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie;

·         Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym, również formie profilowania

 

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1