KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmuję do wiadomości, że:

·        administratorem danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 z siedzibą 45-776 Opole, ul. Wyszomirskiego 6, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu, tel. 4573481, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

·        dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z art. 47 ust.1 pkt 8) Prawa oświatowego oraz § 8 Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki,

·        podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału dziecka w wycieczce,

·        celami przetwarzania danych są przeprowadzenie i dokumentowanie wycieczki,

·        odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. organizujące transport, wyżywienie i noclegi, firmy IT, kancelarie prawne, itp.),

·        dane przechowywane będą przez okres ustalany odrębnie dla każdego celu przez administratora, na podstawie kategorii archiwalnej akt,

·        w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie,

·        przysługuje mi prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO,

·        we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1