Nauczanie międzykulturowe (dialog kultur i religii)

Rezultaty z podjętych działań w ramach Szkolnego Klubu UNESCO ERASMUS +:

    1. Najważniejszym rezultatem realizowanego projektu było poznanie przez uczniów z Polski, Niemiec i Włoch miejsc Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w Polsce (Kraków i Wieliczka). Uczniowie przez cztery dni pod opieką wykwalifikowanych przewodników w języku polskim, włoskim i niemieckim zwiedzały najciekawsze zakątki miasta, poznawały jego historie, kulturę, tradycje. Ponieważ Kraków jest Miastem Literatury UNESCO naszym celem było pokazanie różnorodności i bogactwa literackiego miasta. Uczestnicy spotkania, to dzieci w wieku od 7-12 lat, dlatego zdecydowaliśmy się zaprezentować im tą część literackiego bogactwa Krakowa, która będzie dla nich przystępna, ciekawa i zrozumiała. Dzieci słuchały, czytały bądź oglądały inscenizacje przedstawiające krakowskie legendy. 

Czytaj więcej

Nauczanie międzykulturowe (dialog kultur i religii)

Celem działalności Szkolnego Klubu UNESCO – ERASMUS + jest m.in.:

1.Przybliżanie zainteresowanym dzieciom miejsc zarówno w Polsce, jak i na świecie wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa;

2.Uwrażliwianie na wspólne dobro ludzkości, które stanowi „najwyższa powszechną wartość”;

3.Wskazywanie na różnorodność kulturalną i bogactwo natury wszystkich regionów świata oraz kształtowanie postawy mającej na celu konieczność ochrony tych dóbr przed zniszczeniem dla zachowania ich przyszłym pokoleniom;

Czytaj więcej

Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju (edukacja globalna)

Jednym z priorytetowych zadań naszej szkoły jest edukacja ekologiczna. Zbiórka surowców wtórnych stała się już w naszej szkole tradycją. W prace na rzecz ochrony środowiska włączają się uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły, mieszkańcy dzielnicy. W ramach projektu szkoła współpracuje z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Urzędem Marszałkowskim, organizacjami odzysku baterii, makulatury.

„Śmieci mniej – Ziemi lżej” – w ramach tej akcji, organizowanej jako konkurs dla szkół i przedszkoli miasta Opola, ósmy rok z rzędu (na osiem edycji) zajęliśmy pierwsze miejsce jako szkoła, a indywidualnie nasi uczniowie byli laureatami.

Czytaj wiecej

Edukacja dla pokoju, prawa człowieka

20 listopada 2014 w szkole po raz pierwszy obchodzono Dzień Praw Dziecka, który zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7 listopada 2014 został ogłoszony Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka.

Tego dnia w naszej szkole odbył się krótki, lecz wzruszający apel poświęcony bardzo ważnemu dokumentowi, jakim jest Konwencja o Prawach Dziecka. Podczas apelu starsi uczniowie poinformowali, czym jest Konwencja i kto był jej pomysłodawcą, natomiast młodsi przypomnieli o najważniejszych prawach dzieci. Szczególnie wzruszającym momentem było odczytanie przez Panią Dyrektor jednego z listów dzieci do Świata. Szkolny chórek zakończył tę uroczystość piękną piosenką. 

Czytaj więcej

Problemy światowe i rola ONZ w ich rozwiązywaniu

 W ramach Międzynarodowej Dekady „Woda dla Życia” – proklamowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych na lata 2005 – 2015 w naszej szkole podjęto szereg działań.Czytaj więcej

W ramach realizacji wydarzeń organizowanych pod patronatem UNESCO w naszej szkole przeprowadzono 16 października 2014 roku w związku ze „Światowym Dniem Walki z Głodem” akcję zbiórki żywności. Od lat nasza szkoła współpracuje z Oddziałem Miejskim PCK w Opolu. Angażujemy się w różnego rodzaju akcje charytatywne prowadzone pod patronatem tej organizacji. Tym razem członkowie Szkolnego Koła PCK oraz uczniowie naszej szkoły zaangażowali się ogólnopolską Kampanię Walki z Głodem, której celem jest nie tylko walka z głodem i ubóstwem, ale przede wszystkim edukacja społeczeństwa o zdrowym odżywianiu się i prowadzeniu zdrowego stylu życia. W naszej szkole edukacja prozdrowotna realizowana jest w ramach zajęć z edukacji wczesnoszkolnej i w podczas lekcji wychowawczych, a w bieżącym roku szkolnym również w ramach projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. 

Czytaj więcej

Edukacja dla pokoju, prawa człowieka

W środę - 24 września zakończyliśmy uroczyście swój udział w międzynarodowym projekcie „Girlanda pokoju". Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie szkoły. W to piękne przedsięwzięcie zaangażowali się również rodzice. Historia Sadoko bardzo wzruszyła naszych uczniów i dodała im skrzydeł! Dzieci składały żurawie na szkolnych zajęciach, na przerwach, w świetlicy, w domach wspólnie z rodzicami. Intencją, marzeniem, wspólnym pragnieniem, które towarzyszyło składaniu żurawi szczęścia było utrzymanie pokoju na świecie.

Przystępując do pracy wszyscy wierzyliśmy, że uda się nam złożyć ich 1000 i nasze marzenia o życiu w pokoju i przyjaźni się spełnią. Efekt końcowy przerósł jednak nasze najśmielsze oczekiwania. Podczas apelu kończącego projekt, uczniowie każdej klasy zaprezentowali i zmierzyli wykonane przez siebie „żurawiowe łańcuchy". Okazało się że w ciągu kilku dni techniką orgiami złożyliśmy 1812 kolorowych żurawi, tworząc wielobarwną girlandę o długości 243 metrów.

Uroczystość zakończyli uczniowie klasy drugiej krótkim programem artystycznym o tematyce pokojowej. Girlanda wraz z wielojęzycznymi hasłami głoszącymi pokój zawisła jeszcze tego samego dnia na siatce przy boisku szkolnym od strony ulicy Prószkowskiej.

Utworzenie girlandy pokoju ma wymiar duchowy. W ten sposób łączymy się ze wszystkimi ludźmi na ziemi, dla których największym dobrem jest pokój na świecie.

Nasza girlanda w liczbach:
1812 żurawi  długość-243m

Najwięcej papierowych żurawi złożyli uczniowie klasy III – 523 ! Najdłuższe łańcuchy utworzyli uczniowie klasy IV i VIa – 50 metrów każdy !


Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1