Zapraszamy na nową stronę internetową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Opolu pod adresem

http://psp28opole.szkolna.net 

Wszystkie aktualne informacje i dokumenty znajduja sie na nowej stronie.

 

( "stara" strona zostanie zarchiwizowana, informacje dotyczące rekrutacji oraz dokumenty do pobrania są na tej stronie nieaktualne)

 

Jest dniem wolnym os zajęć edukacyjnych. Dla uczniów klas I-III zajęcia prowadzi świetlica, wydawane będą też obiady.

14 października odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów na uczniów.

Pani dyrektor, grono pedagogiczne, starsi koledzy i koleżanki, przyjęli pierwszoklasistów w poczet uczniów naszej szkoły. Uczniowie zaprezentowali się recytując wiersze i śpiewając piosenki. Pamiętali również o życzeniach dla nauczycieli i pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

            Na pamiątkę tego wydarzenia każdy uczeń otrzymał dyplom, legitymację szkolną oraz drobny upominek.

Drodzy Uczniowie klas IV-VIII, za nami doświadczenia z nauki zdalnej z ubiegłego roku szkolnego. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o zapoznanie się  i zastosowanie się do poniższych ustaleń.

1.    Organizacja zajęć:

·         lekcje odbywają się w formie  grupowej; prowadzone są przez nauczyciela za pośrednictwem aplikacji MS Teams,

·         zajęcia rozpoczynają się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, należy również śledzić plan zastępstw na e-dzienniku,

·         czas trwania lekcji wynosi 45 minut (plastyka, muzyka, technika, religia, wychowanie fizyczne 30 minut),

·         uczeń przygotowuje do lekcji zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy  i podręcznik z danego przedmiotu oraz przybory,

·         uczeń jest oceniany za prace domowe, aktywność, odpowiedzi, inne aktywności ustalone w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych zajęć.

2.    Obowiązki ucznia:

·         w trakcie lekcji uczeń wykonuje polecenia nauczyciela, nie spożywa posiłków, nie pije napojów, nie żuje gumy,

·         punktualnie dołączamy do spotkania. Szanujemy swój czas, czas nauczyciela i innych kolegów.

·         wyciszamy mikrofon,włączamy wtedy, kiedy będzie Twoja kolej, by mówić.

·         przygotujemy do zajęć podręcznik, zeszyt, ćwiczenia i przybory do pisania.

·         w czasie spotkania ograniczamy rozmowy z domownikami, nie wykonujemy czynności, które mogą rozpraszać. Koncentrujemy się na zajęciach, by móc z nich w pełni skorzystać.

·         podczas lekcji nie piszemy do kolegów, nie przemieszczamy się pomiędzy kanałami, nie wysyłamy obrazków. Lekcja on-line to czas przeznaczony na naukę, a nie zabawę.

·         uczeń może zadawać pytania nauczycielowi zarówno podczas połączenia on-line jak i w sytuacji natrafienia na trudności podczas pracy w domu (za pośrednictwem np. dziennika elektronicznego),

·         uczeń ma obowiązek brać aktywny udział w lekcjach i przestrzegać ustalonych zasad,

·         w czasie lekcji uczeń, w miarę możliwości, przebywa sam w pomieszczeniu i w skupieniu uczestniczy w zajęciach; jeśli sprzęt, którego używa wyposażony jest w kamerę, powinien ją włączyć w celu identyfikacji,

·         uczeń zgłasza usterki techniczne nauczycielowi prowadzącemu zajęcia on-line,

·         podczas korzystania z aplikacji MS Teams uczeń przestrzega etykiety, m.in. nie wypowiada i nie umieszcza w konwersacji złośliwych komentarzy, nie używa wulgaryzmów, kulturalnie wyraża swoje opinie,

·         udostępnianie materiałów przygotowanych przez nauczycieli odbywa się tylko w obrębie zespołu (oddziału), natomiast nagrywanie i rozpowszechnianie zajęć on-line bez zgody autora jest prawnie zabronione.

·         pamiętajmy, że zachowanie na lekcjach on-line ma również wpływ na ocenę zachowania.

3.    Zalecenia dla Rodziców:

·         zachęcanie uczniów do systematycznej pracy i motywowanie do nauki poprzez lekcje zdalne,

·         dbanie o bezpieczeństwo w sieci poprzez instalację filtrów kontroli rodzicielskiej,

·         zapewnienie uczniowi, w miarę możliwości, ciszy i spokoju oraz osobnego pomieszczenia podczas udziału w lekcji online.

Szanowni Państwo, Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice!

Informuję, że od poniedziałku 26.10.2020 r. uczniowie klas IV - VIII  będą pracować w trybie zdalnym. Lekcje będą odbywały się według planu stacjonarnego w aplikacji MS TEAMS. O szczegółach na bieżąco będą informować wychowawcy klas.

Klasy I-III  pozostają w nauczaniu stacjonarnym według obowiązującego planu zajęć. Zapewniamy opiekę świetlicową i obiady dla tych dzieci.

Dzieci i młodzież do 16. roku życia

W godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje:

  •             - kiedy dziecko klas I-III idzie do szkoły lub wraca z niej do domu,
  •              - w weekendy.

Równocześnie proszę opiekunów dzieci młodszych o przestrzeganie zasad regulaminu szkoły i nieprzebywanie na terenie szkoły, jeśli nie jest to koniecznie.

Życzę dużo zdrowia. Razem przejdziemy przez te trudności.

Urszula Metelska  Dyrektor ZSP nr 1 w Opolu

Strona 1 z 76

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1