Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych  - tutaj 

Terminy rekrutacji. 

Czytaj więcej...

 W WYNIKU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 IM. ŚW. WOJCIECHA W OPOLU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 wszyscy kandydaci z obwodu szkoły zostali przyjęci do klasy pierwszej, natomiast zakwalifikowani kandydaci spoza obwodu PSP nr 28, po złożeniu przez rodziców oświadczeniu woli, również zostali przyjęci.

O wynikach rekrutacji rodzice dzieci spoza obwodu zostali poinformowani telefonicznie. 

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja uzupełniająca trwa od 03 czerwca 2020 r. do 05 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

http://oswiata.opole.pl/images/rekrutacja/2020/psp/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_2.pdf

Strona 1 z 73

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1