Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Opolu

najserdeczniejsze życzenia składa 

                                                Urszula Metelska

                                                Dyrektor ZSP 1

14 października (środa) jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Tego dnia odbędzie się ślubowanie i pasowanie na ucznia pierwszoklasistów.

W środę zajęcia prowadzić będzie świetlica szkolna.

Planowane na 13 października (wtorek) 2020 konsultacje indywidualne nie odbędą się. 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w ramach projektu "Kompleksowa profilaktyka w szkole podstawowej" realizowanym przez Pracownię Rozwoju Osobistego i finansowanym z budżetu Miasta Opola, uruchamiamy dla nauczycieli/wychowawców i rodziców uczniów bezpłatne, telefoniczne porady charakterze konsultacyjnym i superwizyjnym dotyczące aktualnych problemów w obszarze profilaktyki i interwencji związanej z substancjami psychoaktywnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi uczniów/dzieci.

Porad udziela psycholog, specjalista terapii uzależnień Mirosława Olszewska pod numerem telefonu 602 666 791 Proszę o przekazanie numeru telefonu osobom zainteresowanym taką formą wsparcia.

Program realizowany jest do końca grudnia 2020 r.

Strona 1 z 76

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1