31 stycznia rozstrzygnięto XII edycję konkursu „Śmieci mniej – Ziemi lżej ‘2017”. Uroczyste podsumowanie całorocznych działań przedszkolaków i uczniów opolskich szkół, w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, odbyło się w sali Karola Musioła w opolskim Ratuszu.

Niezmiernie miło nam poinformować, że nasza szkoła po raz kolejny zajęła pierwsze miejsce, a spośród siedmiu nagród indywidualnych przyznanych przez organizatorów konkursu, aż cztery trafiły do uczniów naszej szkoły.

Nagrody indywidualne otrzymali:

Lena i Marcelina Nawracaj

Adam May

Wioletta i Mateusz Smolin

Antoni i Franciszka Dzumla.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i ich rodzicom za całoroczne zaangażowanie w zbiórkę. Dzięki aktywnemu udziałowi całej społeczności uczniowskiej  udało nam się zebrać rekordowe ilości surowców wtórnych, przekazać je do dalszej obróbki i po raz kolejny przyczynić się do ochrony najbliższego środowiska.

Od stycznia do końca listopada 2017 roku zebraliśmy łącznie:

11 732 kg makulatury

143,25 kg aluminium

351 kg zużytych baterii.

 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za pomoc i już teraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Dostępna w zakładce "Dokumenty szkoły"

Karnawał to czas zabawy nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci. W tym roku bawiliśmy się wspaniale przy najnowszych światowych hitach .W trakcie balu wybraliśmy królową i króla balu. Królową została Zosia Kmiotek, a królem Grzegorz Leśniak. Gratulujemy.

Klasa V miała okazję, by 1. lutego odwiedzić pewien tajemniczy ogród... Uczniowie obejrzeli spektakl wrocławskiego teatru "Iluminacja". Była to adaptacja znanej i lubianej książki pt. "Tajemniczy ogród". A po przedstawieniu aktorzy przygotowali niespodziankę - spotkali się tylko z naszą młodzieżą i zdradzili im tajniki zawodu.

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z przygotowanym informatorem (wraz z załącznikami), który przybliży Państwu zasady, kryteria i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych w Mieście Opolu na rok szkolny 2018/2019 i może być pomocny w wypełnieniu i skompletowaniu wymaganych dokumentów oraz terminowym złożeniu ich w placówce.

Do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 im. Św. Wojciecha w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1 w Opolu na rok szkolny 2018/2019 przyjmuje się dzieci: 

  1. 7-letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym, 
  1. 6-letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I wybranej szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole, zostały przygotowane w oparciu o aktualne zapisy prawa oświatowego.

Dalsze informacje w „Strefie rodzica” 

Strona 3 z 45

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1