W szkole zakończyły się dodatkowe zajęcia edukacyjne w ramach projektu Fascynujący Świat Nauki i Technologii. Poszczególne klasy wypracowały materiały prezentujące realizację wybranego tematu.Zajęcia trwały od kwietnia 2014 r. do stycznia 2015.

  1. "Poszukiwanie wiosny" - realizowała klasa II z p. Iwoną Opolską I p. Ewą Deger.
  2. "Od zabawy klasowej do oficyny Ortografka" - klasa III z p. Alina Biesiadecką i p. Haliną Książek(prezentacja)
  3.  "Matelandia"- klasa IV z p. Haliną Książek i p. Aliną Biesiadecką.
  4. "Nie bójmy się sukcesu" - klasa V z p. Danutą Sawczyn i p. Agnieszką Ścisłowską-Cegła.
  5.  "W leśnym skarbcu" - klasa VIA z p.Izabelą Jaceńków i Wiolettą Waszkiewicz.
  6. "W krainie ziół i przypraw" - klasa VIB z p. Wiolettą Waszkiewicz i p. Izabelą Jaceńków.
  7. "Ptasi świat i jego tajemnice" - klasa VI (absolwenci) z p. Agnieszką Ścisłowską-Cegła i p. Danutą Sawczyn.

Strona 55 z 55

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1