W dniach 18-25 września 2019 r. odbędzie się zbiórka makulatury.

W dniach 18-27 września 2019 r.  zbieramy elektrośmieci.

Prosimy o trzymanie się terminów.

Ustawa o pomocy zdrowotnej nad uczniami (zwanej dalej „ustawą”) nakłada obowiązek przekazania rodzicom, na pierwszym spotkaniu, informacji o zakresie opieki zdrowotnej (art. 7 ust.3). Poprzez opiekę zdrowotną rozumie się: profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną (art. 2 ust.1).

Ustawa nie określa, kto ma przekazać tę informację. Może to być zarówno szkoła jak i podmiot świadczący usługę: pielęgniarka – w zakresie zdrowia, dentysta – w zakresie opieki stomatologicznej. Oprócz tej informacji, rodzice powinni zostać poinformowani o możliwości wyrażenia sprzeciwu złożonego świadczeniodawcy tj. pielęgniarce oraz dentyście (art. 7 ust.2 i ust.3 ustawy) wobec profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki stomatologicznej nad uczniami. Jeżeli rodzic nie zgłasza sprzeciwu (nie wypełnia druku) oznacza to, że godzi się „z urzędu” na profilaktyczną opiekę, tzw. milcząca zgoda. Należy zaznaczyć również, że zbieranie „braku sprzeciwu” naruszałoby art. 5 ust. 1 lit b) RODO i jest niedopuszczalne. Analogicznie przepisy regulują kwestię Wychowania do życia w rodzinie.

Czytaj więcej

2 września o godzinie 9.00 uczniowie naszej szkoły uroczystym apelem rozpoczęli nowy rok szkolny 2019/2020. Apel poprowadzili uczniowie klasy VIII, przygotowując program artystyczny.

1września to tragiczna data w historii naszego kraju. W tym roku mija 80-ta rocznica wybuchu tej strasznej wojny. Pamięć o bohaterach tamtych czasów wymownie przedstawiono w pieśniach oraz wierszach.

Pani Urszula Metelska pełniąca obowiązki dyrektora powitała brać uczniowską, rodziców i nauczycieli.

Wszystkim uczniom na cały rok szkolny życzymy chłonności umysłu i rozwijania zainteresowań i  pasji w naszej szkole.

Wykaz podręczników

 

odbędzie się w środę 19 czerwca o godzinie 8.00 na sali gimnastycznej

 

Strona 14 z 76

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1