Przedpołudnie spędziliśmy w Jugendbŭro  Potsdam na warsztatach pt."Kinderrechte in Europa und der Welt". Następnie w szkole przygotowywaliśmy projekty szablonów, które będą wykorzystane do ozdobienia krzeseł z prawami dziecka. Po południu udaliśmy się do Sanssouci. Spacerowaliśmy alejami parkowymi i wokół Schloss Sans Souci.

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1