To tytuł projektu w ramach programu Erasmus+ zaplanowany do realizacji od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 28 w Opolu i Grundschule am Humboldtring w Poczdamie. Jego głównym zadaniem jest poznawanie i analizowanie praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka i wypracowanie przez obie szkoły "kuferków" z prawami dziecka. Realizacja projektu odbywała się będzie poprzez codzienne życie szkolne; zajęcia edukacyjne, apele, spotkania oraz wyjazdy krajowe i zagraniczne, dotowane ze środków projektu.

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1