W nawiązaniu do rozstrzygnięcia przez Opolskie Kuratorium Oświaty konkursu wniosków w Rządowym programie „Bezpieczna"+, Miasto Opole uzyskało dotację celową od Wojewody Opolskiego w wysokości 23 408,80 zł na realizację w 2015 r.
w województwie opolskim projektów przez szkoły publiczne tj.:  

Lp

 

Nazwa jednostki oświatowej

Kwota wsparcia

1

Publiczną Szkołę Podstawową Nr 14

im. Adama Mickiewicza w Opolu

8 524,80 zł
2

Publiczną Szkołę Podstawową Nr 28

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Opolu

6 944,00 zł
3

Publiczne Gimnazjum Nr 4

im. Jana Kochanowskiego w Opolu

 7 940,00 zł

Razem      

23 408,80 zł

Rekomendowane projekty mają na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach oraz kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły poprzez działania ułatwiające współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, harcerskimi i stowarzyszeniami, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły.

2 października 2015 roku ponad 40 uczniów z naszej szkoły brało udział w tradycyjnie organizowanym przez p. Katarzynę Warzecha i Wiolettę Waszkiewicz

DNIU PIECZONEGO ZIEMNIAKA.

Czytaj więcej...

W etapie wojewódzkim konkursu, który odbył się w sobotę 10.10.2015r.
w Brzegu, wyróżnienia zdobyli uczniowie naszej szkoły:

Paulina Piechota  kl.III

Marcelina Nawracaj  kl.III

Jan Lisoń  kl.III

Anna Janecko kl.V

Gratulujemy!

W dniach 3-4 października br. na krytej pływalni „Wodna Nuta" odbyły się Międzynarodowe Zawody Pływackie „Grand Prix Regionów i Miast Partnerskich Opola 2015". W dwudniowych zmaganiach w poszczególnych konkurencjach rywalizowali młodzi pływacy reprezentujący kluby sportowe z Polski, jak również drużyny z Czech, Niemiec i Litwy. Organizatorami imprezy był Międzyszkolny Klub Sportowy Zryw Opole, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu oraz Opolski Okręgowy Związek Pływacki. Podczas zawodów wspaniale zaprezentowała się uczennica naszej szkoły, Dominika Ttrentkiewicz z kl.V. Dominika wywalczyła I miejsce w kat. kobiet 50 m stylem motylkowym oraz I miejsce w kat.kobiet 50 m stylem grzbietowym. Naszej zawodniczce gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

Budżet Obywatelski Miasta Opola
Zadanie nr 105 „Rewitalizacja boiska szkolnego PSP nr 28"

Dyrektor i grono pedagogiczne przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Opolu zwraca się z prośbą do Rodziców Uczniów i Sympatyków Szkoły o oddanie głosu w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Opola na modernizację boiska przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Opolu. Chcąc zakwalifikować zadanie do realizacji prosimy również o zachęcenie do głosowania Państwa rodziny, znajomych, bliskich, którzy posiadają czynne prawo wyborcze w naszej gminie.

Czytaj więcej...

Strona 62 z 63

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1