Zadania SU na rok szkolny 2016/2017

Reprezentowanie ogółu uczniów

Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw

Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły

Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowanie uczniów

Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 W dniu 17 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017. Poniżej przedstawiam jak rozłożyły się Wasze głosy.

Dzumla Franciszka                                         20 głosów

Halupczok Igor                                              14 głosów

Jagiełła Piotr                                                    5 głosów

Nikolajczyk Victoria                                      10  głosów

Pawleta Marta                                               10 głosów

Słonka Anna                                                  10 głosów

Smolin Wioletta                                               9 głosów

Święcka Alina                                                 7 głosów

Wojnar Paweł                                                15 głosów

Zieliński Bartosz                                            10 głosów

Zieliński Łukasz                                             10 głosów

 Dnia 21 września po 6 lekcji w małej świetlicy  odbędzie się spotkanie wszystkich kandydatów. Wybierzemy ścisły Zarząd oraz podzielimy obowiązki na nowy rok szkolny. Wszystkich serdecznie zapraszam.

                                                       Opiekun SU Katarzyna Warzecha.

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1