13 września odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Przewodnicząca szkoły- Anna Słonka

Z-ca przewodniczącej- Piotr Jagieła

Protokolant – Paulina Piechota

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została p. Katarzyna Warzecha.

Sekcje utworzone w nowym roku szkolnym 2018/2019

Sekcja dekoracyjna-  Anna Słonka, Hanna Pleszczyńska, Paulina Piechota, Natalia Jany.

Sekcja organizacyjna- Vici Nikolajczyk, Wioletta Smolin, Alina Święcka, Natalia Łasocha.

Sekcja muzyczno- techniczna- Adam Pryszcz,  Łukasz Zieliński, Tomek Michniewicz, Piotr Jagieła, Antek Dzumla.

Wszystkie osoby, które chcą nas wspomóc zapraszamy do współpracy.

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1