Rada Rodziców utworzyła konto o nazwie:

Rada Rodziców SP nr 28 Opole

Zapraszamy!

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1