Głównym założeniem projektu, oprócz nauki wędkowania oraz uprawiania sportu wędkarskiego jest kontakt z przyrodą. Szkoląc młodych adeptów w sztuce wędkowania kładziemy bardzo duży nacisk na problem etyki wędkarskiej w powiązaniu z ruchami ekologicznymi dotyczącymi stosunku człowieka do wodnego środowiska przyrodniczego oraz gospodarowania zasobami wodnymi.

Szkółka wędkarska 1 Szkółka wędkarska 2

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1