Godziny pracy pedagoga/psychologa szkolnego

 I półrocze roku szkolnego 2019/2020

Poniedziałek

7.15 -  8.00        ind. zajęcia k-k kl. VIII

8.00  8.55       dyżur pedagoga

8.55 -   9.40       ind. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. VI

9.40-   12.45      dyżur psychologa

12.45 -  13.30   zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. I 

13.30 -  14.15   zajęcia rozwijające kreatywność kl. I-III

               

Wtorek

8.00-8.45     ind zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. VI

8.55-9.40    ind. zajęcia rozwijające kompetencje społ-emocj kl. VI

9.40- 10.35        dyżur pedagoga opieka kl. VII

10.45- 11.30      innowacja w przedszkolu- zajęcia profilaktyczne

 11.30- 12.30       dyżur psychologa

12.45 -   13.30     zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. V 

 

Środa

11.40  12.25    zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. II

12.45  13.30     ind. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. III

13.30- 14.30      dyżur psychologa

Czwartek

8.55 -   11.35     dyżur pedagoga (10.50-11.35 opieka kl. III)

11.35 – 12.45   dyżur psychologa (12.25-12.45 dyżur na korytarzu szkolnym)

12.45-  13.30    ind. zajęcia k-k kl. III

 

Piątek

10.25-  12.45    dyżur psychologa (12.25-12.45 dyżur na korytarzu szkolnym)

12.45 - 13.30   zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. III

link:  http://www.psp28.opole.pl/index.php/czytam-spiewam-tancze 

Każdy uczeń może zwróć się do pedagoga/psychologa szkolnego, gdy:

 1. Czuje się  osamotniony, smutny, nieszczęśliwy z jakiegoś powodu.
 2. Ma problemy w nawiązywaniu dobrych relacji z kolegami, koleżankami, rodzicami i nauczycielami.
 3. Ma problemy w nauce czytania, pisania i liczenia.
 4. Znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.
 5. Chciałby podzielić się swoją radością, sukcesem, osiągnięciami, zdolnościami.
 6. Chciałby pomóc innym, lecz nie wie w jaki sposób.
 7. Ma ciekawe pomyły, którymi chciałby się podzielić.
 8. Nie potrafi sobie poradzić z jakąś sprawą.
Pedagog/psycholog szkolny udostępnia również uczniom, rodzicom i nauczycielom kontakt drogą internetową: e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna organizowana przez pedagoga/psychologa szkolnego:

 1. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji uczniom, rodzicom i nauczycielom związanych z tematyką edukacyjno – wychowawczą – poradnictwo psychologiczne
 2. prowadzenie  zajęć psychoedukacyjnych we wszystkich klasach z wykorzystaniem biblioterapii, metod aktywnych
 3. prowadzenie z uczniami indywidualnych i grupowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (terapia pedagogiczna) dla dzieci z uogólnionymi trudnościami w nauce oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się -  dysleksją rozwojową (dysleksją, dysortografią, dysgrafią)
 4. prowadzenie z uczniami zajęć indywidualnych i grupowych o charakterze terapeutycznym dla dzieci z problemami emocjonalnymi
 5. prowadzenie z uczniami zajęć rewalidacji indywidualnej dla uczniów  o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 6. prowadzenie zajęć rozwijających twórcze myślenie mających na celu wpieranie wszechstronnego rozwoju uczniów
 7. udział w spotkaniach z rodzicami – pedagogizacja, warsztaty wychowawcze dla rodziców
 8. organizacja pomocy materialnej dla uczniów – stypendia szkolne, dofinansowanie obiadów szkolnych
 9. współpraca z organizacjami wspierającymi szkołę w działaniach edukacyjno -wychowawczych
Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1