Nasza szkoła wspólnie z dwiema innymi szkołami podstawowymi z Włoch i Niemiec realizowała w latach 2014-2016 projekt „Packing UNESCO-Suitcases”, który był finansowany z funduszy europejskich w ramach programu Erasmus+.

                    Projekt ten polegał na stworzeniu przez uczniów w wyniku dwuletniej współpracy tzw. „Kufrów Unesco”. Sama idea tworzenia kufrów muzealnych zrodziła się  na Uniwersytecie w Paderborn i jest tam z sukcesem stale rozwijana. Polega ona na stworzeniu miniatury zbiorów muzealnych w formie kufra, który zawierł materiały pozwalające na zgłębianie wiedzy dotyczącej danego miejsca, zabytku, dzieła artystycznego … poza budynkiem muzeum. Kufer muzealny zawierać może różnego rodzaju materiały, które wypożyczone, mogą być stosowane przez nauczycieli i uczniów lub też indywidualnych odbiorców do pogłębiania wiedzy na temat danego obiektu lub prowadzenia ciekawych zajęć dydaktycznych w tym zakresie. Kufer ten może zawierać eksponaty, literaturę, karty pracy, instrukcje zadań, przybory, narzędzia, filmy, gry itd.

 

                 Nasze szkoły w ramach realizowanego projektu zajmowały się tworzeniem 3 kufrów, z czego każdy stał się „skarbnicą wiedzy” o jednym z miejsc Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w każdym z trzech krajów:

1.Polska: Kraków - Stare Miasto, Kraków jako Miasto Literatury UNESCO

2.Niemcy: Poczdam – Pałac i Park Sanssouci

3.Włochy: Sycylia, Marsala - Dolina Świątyń w Agrygencie, Palermo, Mozia

                Uczniowie zdobywali wiedzę na temat tych obiektów podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych w swoich szkołach, a następnie pogłębiali ją w trakcie międzynarodowych spotkań. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w Polsce: w Krakowie i Opolu w maju 2015. Drugie spotkanie miało miejsce rok później - w  kwietniu 2016 raku. Projekt zakończyliśmy trzecim spotkaniem roboczym uczniów na Sycylii w czerwcu 2016 roku.

                Powstałe kufry zawierają efekty pracy dzieci oraz różnorodne materiały informacyjne zgromadzone w trakcie realizacji projektu i mogą być wykorzystywane przez pedagogów w innych przedszkolach lub szkołach podstawowych. Podczas dwuletniego projektu zgromadziliśmy materiały do kreatywnej nauki i zabawy, dzięki której inne dzieci (również z poza naszego kraju) mogą poznać najcenniejsze i najbardziej znane polskie, włoskie i niemieckie zabytki, legendy, zwyczaje … . W wypracowanych przez nas kufrach znalazły się  wytwory pracy międzynarodowej grupy dzieci tj. rzeźby, rysunki, gry, szablony, nagrania i filmy wraz propozycjami zadań, ćwiczeń opracowanych przez nauczycieli opiekujących się grupą. 

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1