Więcej informacji

Dostępne w zakładce Dla Rodziców _ Rekrutacja

Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 w Opolu

Szanowni Państwo,

dążąc do zdobycia  dodatkowych środków finansowych na  działalność statutową  szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwi  pozyskiwanie przez radę rodziców  - za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS: 0000268115– kwot wartości 1% od Państwa  podatku dochodowego..

Polecając  tę formę gromadzenia funduszy, przeznaczanych na  poprawę warunków nauczania naszych dzieci, prosimy także o zainteresowanie nią Państwa przyjaciół i  znajomych oraz   poinformowanie  ich, że  mogą tą drogą wspomóc szkołę i jej uczniów.

Celem dokonania ww. operacji każdy z darczyńców powinien wpisać  w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2018 (PIT 28 poz. 134,  PIT 36 poz. 325, PIT 36L poz. 95,   PIT 37 poz. 137,  PIT 38 poz. 52,  PIT 39 poz. 48) –  „RR SP 28 w Opolu”

 

 W imieniu rady rodziców SP 28 w Opolu - dziękuje  Przewodnicząca Rady Agnieszka Butryn-Berdysz.

Wieczorną porą 18 grudnia zaproszeni goście, rodzice, dziadkowie oraz społeczność Zespołu Szkolno – Przedszkolnego zebrali się na sali gimnastycznej, żeby obejrzeć widowisko poetycko- muzyczne w wykonaniu uczennic i uczniów naszej szkoły. Przepiękne wiersze księdza Jana Twardowskiego i fragmenty prozy Ernesta Bryla przeplatane były kolędami i piosenkami o tematyce bożonarodzeniowej w wykonaniu solistów oraz chóru prowadzonego przez panią Katarzynę Warzechę. W widowisku wzięły również udział przedszkolaki z najstarszej grupy w zaskakujący świetlnym układzie muzyczno – tanecznym.

Wsłuchując się w wygłaszane przez uczennice i uczniów teksty poetyckie, kolędy, pastorałki i świąteczne piosenki uświadamialiśmy sobie, że Święta Bożego Narodzenia są po to, żeby „Pan Jezus nam się przypomniał”, a promyk Bożej Miłości zaglądał do naszych serc.

W dniu 17.12.2018 podczas zajęć rozwijających kreatywność, prowadzonych przez psychologa/pedagoga szkolnego Małgorzatę Burian dzieci z kl. I i II wykonały piękne kartki świąteczne techniką kolażu. W tym roku szkolnym w zajęciach  tych uczestniczy 12 uczniów z kl. I-II. Dzieci podczas zajęć rozwijają swoje zdolności i zainteresowania plastyczne. Wykorzystując swoją wyobraźnię poznają różne techniki plastyczne. Na zajęciach panuje przyjazna, kreatywna atmosfera, odpowiednio dobrana muzyka klasyczna wpływa na generowanie wielu nietypowych i ciekawych pomysłów. Zajęcia sprzyjają rozwojowi osobowości dzieci w zakresie podejmowania działań twórczych. Prace uczniów są prezentowane systematycznie w szkolnej galerii.

Strona 8 z 63

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1