Klasa

Organizacja

Osoba odpowiedzialna

Uwagi

I

Spotkanie na sali gimnastycznej o godzinie 9.00. Uczniowie wchodzą wejściem od sali gimnastycznej. Obecni są nauczyciele uczący: panie Agnieszka Ścisłowska-Cegła, Magdalena Chmiel-Bryzik, Małgorzata Fister-Pasek.

Wychowawczyni klasy I p. Ewa Deger

Jeden uczeń, jeden rodzic z zachowaniem reżimu sanitarnego.

II

Spotkanie w sali nr 1 o godzinie 8.00-8.30. Uczniowie wchodzą wejściem od sali gimnastycznej z zachowanie reżimu sanitarnego.

Wychowawczyni klasy II p. Iwona Opolska

Uczniowie wchodzą bez rodziców.

III

Spotkanie w sali nr 6 o godzinie 8.30 – 9.00. Uczniowie wchodzą wejściem od zielonego boiska z zachowanie reżimu sanitarnego.

Wychowawczyni klasy III p. Justyna Maćków.

Uczniowie wchodzą bez rodziców.

IV

Spotkanie w sali nr 2 w godzinach od 9.30-10.00. Uczniowie wchodzą głównym wejściem z zachowanie reżimu sanitarnego.

Wychowawczyni klasy IV pani Agnieszka Ścisłowska -  Cegła

Uczniowie wchodzą bez rodziców.

V

Spotkanie w dużej świetlicy w godzinach od 9.30-10.00. Uczniowie wchodzą wejściem od zielonego boiska z zachowanie reżimu sanitarnego.

Wychowawczyni klasy V  pani Magdalena Chmiel-Bryzik

Uczniowie wchodzą bez rodziców.

VI

Spotkanie w sali nr 3 w godzinach od 8.45- 9.15. Uczniowie wchodzą wejściem głównym z zachowanie reżimu sanitarnego.

Wychowawczyni klasy VI p. Beata Sawczyn

Uczniowie wchodzą bez rodziców.

VII

Spotkanie w sali nr 6 w godzinach od 9.45 -10.00. Uczniowie wchodzą wejściem głównym z zachowanie reżimu sanitarnego.

Wychowawczyni klasy VII p. Izabela Jaceńków

Uczniowie wchodzą bez rodziców.

VIII

Spotkanie w sali nr 7 w godzinach od 9.30-10.00. Uczniowie wchodzą wejściem od zielonego boiska z zachowanie reżimu sanitarnego.

Wychowawczyni klasy VIII p. Małgorzata Łobos

Uczniowie wchodzą bez rodziców.

I.                 Uczniowie przed wejściem do budynku szkolnego zakładają maseczki osłaniając usta i nos, dezynfekują ręce. Maseczkę można zdjąć w sali lekcyjnej po zajęciu miejsca.

II.              Do szkoły może wejść tyko i wyłącznie uczeń, który nie ma objawów infekcji oraz jego najbliższa  rodzina nie przebywa na kwarantannie.

III.           Rodzice uczniów nie wchodzą do budynku szkolnego, oczekują na dzieci z zachowaniem dystansu społecznego.

IV.           Informacje do przekazania uczniom:

1. Podanie planu zajęć. Poinformowanie, że do szkoły można przychodzić co najwyżej 15 minut przed rozpoczęciem lekcji. Korytarz szkolny do czasu trwania epidemii nie będzie miejscem spotkań.

2.      Zapoznanie z procedurami.

3.      Ewentualne rozdanie podręczników.

4.      Rozdanie dokumentów do podpisania.

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1