20 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy  Dzień  Praw Dziecka. W tym dniu  przypadła również  rocznica uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych - Konwencji o prawach dziecka. Jest to dzień, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. Podobnie jak rok temu hasłem  przewodnim było  #goblue, czyli akcja polegająca na wykorzystaniu koloru niebieskiego (koloru UNICEF) we wszelkich możliwych działaniach podejmowanych tego dnia.

Jesteśmy szkołą UNESCO, wspieramy również wiele akcji UNICEFU, dlatego ten dzień był szczególnie niebieski w naszej szkole i przedszkolu. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego prowadzili pogadanki wśród dzieci przedszkolnych, szkolnych, przedstawiali wizualnie ogrom problemu łamania praw dziecka na świecie. Starsi uczniowie pisali listy do polityków, rodziców, nauczycieli wyrażające swój  niepokój związany z wieloma sprawami dotyczącymi dzieci. Młodsze dzieci rysowały kolorowe dłonie, aby podkreślić w ten sposób wielokulturowość, inność oraz tolerancję. Można było zjeść niebieską babeczkę , napić się niebieskiej lemoniady. Wszyscy solidarnie ubraliśmy się na niebiesko. Uwieńczeniem akcji było stworzenie niebieskiego serca przez społeczność szkolno- przedszkolną . Choć dzieciaki swój szczególny dzień mają 1 czerwca, Polska jako członek Światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych pragnie propagować datę 20 listopada, jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, by przypomnieć, że każde dziecko to Mały Człowiek, posiadający swoje prawa.
Rzecznikiem praw dziecka w Polsce jest Mikołaj Pawlak.

Prawa dziecka
Dziecko ma prawo do:
wychowywania się w rodzinie, adopcji, oświaty i nauki, kultury, wypoczynku i rozrywki,
ochrony zdrowia i opieki medycznej, wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu, dostępu do informacji, ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem (prawo do nietykalności osobistej),prywatności, równości.
Prawa socjalne dziecka:
prawo do zabezpieczenia socjalnego,
prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia,
prawo do odpowiedniego standardu życia,
prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.

W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi gwarantującymi prawa dziecka są:
Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka, Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” Janusz Korczak

Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie” Paulo Coelho

 Przeczytaj wiadomość dla Szkół Stowarzyszonych UNESCO  

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1