Od 4 do 6 czerwca 2019 roku uczniowie z klasy trzeciej w ramach realizowanej innowacji na temat dziedzictwa kulturowego Śląska Opolskiego poznawali obszar krajobrazu kulturowego Góry Św. Anny, który został w 1993 roku wytypowany na zlecenie UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa. Byli w Prudniku – mieście szewców i tkaczy, gdzie uczyli się trudnego zawodu tkacza oraz wspólnie z historykiem – archeologiem panią Krystyną Dubiel poszukiwali skarbu w Nysie i poznawali tajemnice nyskich fortów.

Na swojej wycieczkowej drodze spotkali motolotniarza, który opowiedział im o motolotniach i lotnictwie, zjedli kiełbaski pieczone na ognisku i świetnie się bawili mieszkając w schronisku młodzieżowym w Wieszczynie, które w zamierzchłych czasach było letnią siedzibą właścicieli zakładów tkackich działających  w Prudniku.

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1