Opole, 11 marca 2020 r.

 

Szanowni Rodzice

dzieci Przedszkola Publicznego nr 36 w Opolu,

 

            Zgodnie z rekomendacją Prezydenta Miasta Opola, informuję, że od dnia 12 marca do 25 marca 2020 roku zawieszone zostają zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach publicznych Miasta Opola, co oznacza, że przedszkola, szkoły i placówki publiczne będą zamknięte. Mając na uwadze dobro, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, prosimy o rozważne zaopiekowanie się dziećmi, przebywanie z nimi w domach, unikanie wszelkich miejsc publicznych, zgromadzeń i wyjazdów poza miejsce zamieszkania.

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem przeciwdziałania i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 poz.374), w przypadku zamknięcia przedszkola, szkoły, do których uczęszcza dziecko (w wieku do lat 8), z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad ww. dzieckiem przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Na stronie ZUS znajduje się druk oświadczenia o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. https://www.zus.pl/

Prosimy o śledzenie strony internetowej Miasta Opola, www.oswata.opole.pl,  strony internetowej szkoły, gdzie informujemy o dalszych działaniach.

 Z poważaniem 

Dyrektor ZSP 1 w Opolu

Szanowni państwo,

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Opolu informuje o działaniach w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa.Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 27 lutego 2020 roku: ,,Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół i przedszkoli.”

Ponadto informuję, że:

•Jeśli uczeń nie miał kontaktu z osoba chorą, nie ma powodu do obaw.

•Jeżeli dziecko, które wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy niezwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego.

•Osoby, które wróciły z terenów występowania koronawirusa w ciągu ostatnich 14 dni ale nie mają żadnych objawów chorobowych powinni również zawiadomić Sanepid, ponieważ będą one objęte 14-dniowym nadzorem epidemiologicznym.

•Rodzicom dziecka do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły należy się zasiłek opiekuńczy.

•W szkole i przedszkolu odbyły się rozmowy i pogadanki na temat przestrzegania zasad higieny, z użyciem wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania,

•W toaletach wywieszone zostały instrukcje dotyczące mycia rąk.

•W toaletach znajdują się dozowniki z płynem antybakteryjnym.

•Codziennie po zajęciach ławki, krzesła, klamki od drzwi spryskiwane są środkiem antybakteryjnym.

Apeluję również, aby do szkoły i przedszkola nie posyłać chorych i przeziębionych dzieci.

Przekazane informacje i zalecenia są zgodne z przepisami prawa oświatowego oraz rekomendacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Opolskiego Kuratora Oświaty, Głównego Inspektora Sanitarnego.

Urszula Metelska

https://www.gov.pl/web/edukacja/informacja-gis-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

https://psseopole.pis.gov.pl/

https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/2019-nCoV-infografiki-PL-05.02.20r.-ca%C5%82o%C5%9B%C4%87-IPS.pdf

Kolejnym gościem, który odwiedził nasze przedszkole była pani bibliotekarka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Przyniosła ona ze sobą kilka ciekawych książek i drewnianą skrzynkę – teatrzyk Kamishibai.

Podczas zajęć przedszkolaki zostały zapoznane z treścią wiersza Jana Brzechwy pt. „Kwoka”, wspólnie dokonały analizy jego treści i oceny zachowania głównej bohaterki utworu. Następnie pani Natalia odczytała dzieciom treść Elementarza Dobrych Manier oraz Przygody Gucia i Felusia, którzy wiedzą jak się zachować.

Milusińscy z przyjemnością wysłuchali czytanych przez panią bibliotekarkę bajeczek. Pani Natalia zachęcała dzieci do przestrzegania zasad kodeksu prawidłowych zachowań oraz respektowania rad nauczycieli i osób dorosłych a ponadto uwrażliwiała na kulturalne zachowanie się w różnych miejscach i sytuacjach.

Dziękujemy Pani Natalii Wojtenek  za wizytę, ciekawe i pouczające zajęcia.

Z niecierpliwością czekamy na następne  miłe spotkanie!

Nasze Przedszkole odwiedził dobrze już znany  nam  wszystkim  teatrzyk „Wróbelek Elemelek”  z Opola. Tym razem aktorzy zaprezentowali spektakl pt. „Czerwony Kapturek” na podstawie bajki Charlesa Perraulta. 

Przedstawienie okazało się być tak ciekawe, że wszyscy zapomnieliśmy o strachu kiedy na scenie pojawił się zły i głody wilk. Wesoły, pozbawiony przemocy spektakl uczył dzieci posłuszeństwa wobec rodziców i przestrzegał je, by nie ufały nieznajomym. Ponadto przybliżył naszym milusińskim piękno lasu i całej przyrody.

Dzieci miały również możliwość współtworzyć akcję przedstawienia, a na zakończenie nie szczędziły braw aktorom. Po obejrzeniu historii „Czerwonego Kapturka” zapamiętamy raz na zawsze, że trzeba słuchać naszych kochanych rodziców i nie należy rozmawiać z nieznajomymi. Przedszkolaki, prócz obejrzenia pięknego przedstawienia mogły również zapozować z aktorami do wspólnego zdjęcia.

Strona 2 z 71

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1