Opole, 11 marca 2020 r.

 

Szanowni Rodzice

dzieci Przedszkola Publicznego nr 36 w Opolu,

 

            Zgodnie z rekomendacją Prezydenta Miasta Opola, informuję, że od dnia 12 marca do 25 marca 2020 roku zawieszone zostają zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach publicznych Miasta Opola, co oznacza, że przedszkola, szkoły i placówki publiczne będą zamknięte. Mając na uwadze dobro, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, prosimy o rozważne zaopiekowanie się dziećmi, przebywanie z nimi w domach, unikanie wszelkich miejsc publicznych, zgromadzeń i wyjazdów poza miejsce zamieszkania.

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem przeciwdziałania i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 poz.374), w przypadku zamknięcia przedszkola, szkoły, do których uczęszcza dziecko (w wieku do lat 8), z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad ww. dzieckiem przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Na stronie ZUS znajduje się druk oświadczenia o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. https://www.zus.pl/

Prosimy o śledzenie strony internetowej Miasta Opola, www.oswata.opole.pl,  strony internetowej szkoły, gdzie informujemy o dalszych działaniach.

 Z poważaniem 

Dyrektor ZSP 1 w Opolu

Kolejnym gościem, który odwiedził nasze przedszkole była pani bibliotekarka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Przyniosła ona ze sobą kilka ciekawych książek i drewnianą skrzynkę – teatrzyk Kamishibai.

Podczas zajęć przedszkolaki zostały zapoznane z treścią wiersza Jana Brzechwy pt. „Kwoka”, wspólnie dokonały analizy jego treści i oceny zachowania głównej bohaterki utworu. Następnie pani Natalia odczytała dzieciom treść Elementarza Dobrych Manier oraz Przygody Gucia i Felusia, którzy wiedzą jak się zachować.

Milusińscy z przyjemnością wysłuchali czytanych przez panią bibliotekarkę bajeczek. Pani Natalia zachęcała dzieci do przestrzegania zasad kodeksu prawidłowych zachowań oraz respektowania rad nauczycieli i osób dorosłych a ponadto uwrażliwiała na kulturalne zachowanie się w różnych miejscach i sytuacjach.

Dziękujemy Pani Natalii  za wizytę, ciekawe i pouczające zajęcia.

Z niecierpliwością czekamy na następne  miłe spotkanie!

Nasze Przedszkole odwiedził dobrze już znany  nam  wszystkim  teatrzyk „Wróbelek Elemelek”  z Opola. Tym razem aktorzy zaprezentowali spektakl pt. „Czerwony Kapturek” na podstawie bajki Charlesa Perraulta. 

Przedstawienie okazało się być tak ciekawe, że wszyscy zapomnieliśmy o strachu kiedy na scenie pojawił się zły i głody wilk. Wesoły, pozbawiony przemocy spektakl uczył dzieci posłuszeństwa wobec rodziców i przestrzegał je, by nie ufały nieznajomym. Ponadto przybliżył naszym milusińskim piękno lasu i całej przyrody.

Dzieci miały również możliwość współtworzyć akcję przedstawienia, a na zakończenie nie szczędziły braw aktorom. Po obejrzeniu historii „Czerwonego Kapturka” zapamiętamy raz na zawsze, że trzeba słuchać naszych kochanych rodziców i nie należy rozmawiać z nieznajomymi. Przedszkolaki, prócz obejrzenia pięknego przedstawienia mogły również zapozować z aktorami do wspólnego zdjęcia.

Przedszkolaki z grupy „Motylki” i „Żabki” udały się na zajęcia biblioteczne do pobliskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej (filia nr 21) Opolu. Zajęcia przeprowadzała pani bibliotekarz  mgr Halina Książek.Tematem zajęć był KOSMOS. Dzieci słuchały wierszy na temat kosmosu, wiele dowiedziały się o planetach układu słonecznego, gwiazdach, księżycu, słońcu i rakietach kosmicznych. Temat był dla nich trudny więc zadawały wiele zabawnych pytań, na które pani cierpliwie odpowiadała i  pokazywała ilustracje w książkach.Dzieci dowidziały się również wiele na temat ZNAKÓW ZODIAKU i starały się zapamiętać ich nazwy. Przedszkolaki zwiedziły również bibliotekę, dowiedziały się jak wypożyczać książki, jak dbać o nie. Natomiast pod koniec pobytu pani bibliotekarka zachęciła wszystkich do korzystania z biblioteki przekazując nauczycielowi karty zapisu które każdy przedszkolak mógł przekazać rodzicom i zapisać się do biblioteki.Nietypowe przedpołudnie w bibliotece bardzo się dzieciom podobało i planujemy następne. Bardzo dziękujemy Pani Halinie Książek za ciepłe i miłe przyjęcie.

 

 
 
 
 

Dnia 3.02.2020 Grupa Motylki wybrała się na spacer do pobliskiej kwiaciarni w celu zapoznania dzieci z zawodem florysty i poznania różnych gatunków kwiatów. Dzieci miały możliwość poznawać wszystkimi zmysłami kwiaty cięte i doniczkowe, osłuchały się z ich nazwami oraz zapoznały się z ich wyglądem. Dowiedziały się też jak pielęgnować kwiaty i po co są sadzonki. Wyjście bardzo się im podobało.

Strona 3 z 71

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1