GRONO PEDAGOGICZNE ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

L.p.NauczycielNauczany przedmiot
1 Misiec Joanna dyrektor
2 Zamojska-Nocoń Anna wicedyrektor, nauczyciel przedszkola
3 Błach Ewelina język hiszpański
4 Burian-Korłub Małgorzata pedagog, psycholog szkolny
5 Czerska Justyna nauczyciel świetlicy
6 Deger Ewa edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.I
7 Elias Robert informatyka, zajęcia komputerowe
8 Fister – Pasek Małgorzata religia, język niemiecki w przedszkolu
9 Guzińska Marta nauczyciel przedszkola
10 Jaceńków Izabela  przyroda, zajęcia techniczne, technika, biologia, chemia, wychowawca kl.IV
11 Korzekwa Alicja edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III
12 ks. Kozielski Mateusz religia
13 Leśniak Aneta zajęcia rewalidacyjne
14 Łaski Dariusz wychowanie fizyczne
15 Makulewicz Karina bibliotekarz
16 Mechel Dorota historia, wychowanie do życia w rodzinie
17 Metelska Urszula matematyka, informatyka, wychowawca kl.V
18 Mikłuszka Iwona  nauczyciel przedszkola
19 Opolska Iwona edukacja wczesnoszkolna, logopeda, wychowawca kl. II
20 Klonowski Tomasz język angielski
21 Różańska Marcela nauczyciel przedszkola
22 Sawczyn Beata język polski
23 Ścisłowska – Cegła Agnieszka język niemiecki, geografia, wychowawca kl. VII
24 Świeboda Jaroslaw fizyka
25 Tuła Barbara doradztwo zawodowe
26 Warzecha Katarzyna muzyka, plastyka, nauczyciel świetlicy, wychowawca kl.VI
27 Woszek Katarzyna nauczyciel przedszkola

 

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1