Dbałość o zdrowie, harmonijny rozwój fizyczny, sprawność i zaradność ruchowa, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, oraz wyrabianie nawyków higieniczno-zdrowotnych to szczególne zadania wychowania zdrowotnego jakie w naszej grupie przyjęliśmy do realizacji. Małe dziecko potrzebuje wiedzy o zdrowiu i sposobach jego ochrony.

"Nasze przedszkolaki" zdobywają określony zasób informacji o zdrowiu, a także współuczestniczą w definiowaniu własnych problemów zdrowotnych i określaniu czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie. W naszym programie główny akcent położyłyśmy na dostarczanie dzieciom argumentów, które świadczą o korzyściach płynących z dbania o własne zdrowie i pomnażania jego potencjału. Realizując program ,,Zdrowe zęby -zdrowy uśmiech'' dzieci po każdym posiłku myją ząbki, dbając o higienę uczą się systematycznego dbania o zęby i zdrowie. Spotkania ze stomatologiem pogłębiają ich wiadomości na temat konieczności dbania o zęby i ich kontroli.

Współpracując z PCK realizujemy program ,,Super wiewiórka-przyjaciółka Oli i Kuby" - kształtujemy umiejętność bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. W naszej grupie dużą uwagę przywiązujemy do wyrażania własnych uczuć językiem sztuki. Realizujemy to poprzez ciekawe zajęcia plastyczne rozwijając dziecięce talenty. Pamiętamy przy tym,iż każdy człowiek jest indywidualnością, odbiera świat na swój własny sposób. Pozwalamy doświadczać dziecku ,, jego'' piękno, zgodnie z zasadą ,że piękno jest pojęciem względnym, piękne jest to co się nam podoba.

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1