Zajęcia w przedszkolu

Przedszkole oferuje swoim pociechom wiele ciekawych zajęć :

 • Zajęcia z języka niemieckiego i angielskiego
 • Zajęcia umuzykalniające - rytmika
 • Zajęcia plastyczno - techniczne
 • Zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania
 • Zajęcia matematyczne
 • Zajęcia przyrodnicze
 • Zabawy wyciszające i rozluźniające
 • Zajęcia doświadczalne
 • Zajęcia wspierające rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka
 • Rozwijanie naturalnych umiejętności zabawy
 • Przygotowanie przez dzieci okolicznościowych teatrzyków i inscenizacji
 • Wycieczki tematyczne
 • Tańce
 • Zajęcia logopedyczne z całą grupą i indywidualne
 • Spotkania z psychologiem

Współpraca przedszkola z różnymi instytucjami:

 • Miejska Biblioteka Dziecięca
 • Młodzieżowy Dom Kultury
 • Polski Czerwony Krzyż
 • Zakład Opieki Zdrowotnej-Dom Seniora

Współpraca ze specjalistami:

 • logopeda
 • pedagog
 • psycholog
 • poradnia psychologiczno-pedagogiczna

 

Dodatkowe informacje

 • Osobny budynek
 • Ogródek przedszkolny
 • Przedszkole publiczne
 • Godziny programowe od 700 do 1200
 • Godziny otwarcia od 630 do 1630
 • Uwagi dotyczące godzin otwarcia: przedszkole zapewnia dzieciom opiekę tylko w czasie zadeklarowanym przez rodziców w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola
Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1