Grupa ,,Słoneczka’’ w roku szkolnym 2019/2020 liczy 20 osób ( 12 dzieci 6 letnich i 8 dzieci 5 letnich). Większość grupy stanowią dziewczynki. Dzieci są radosne i żywiołowe, mają mnóstwo pomysłów na spędzanie wspólnego czasu. Starają się być samodzielne i koleżeńskie.  Chętnie współpracują i aktywnie uczestniczą w proponowanych zajęciach i zabawach. Bardzo lubią zabawy ruchowe organizowane w sali lub ogrodzie przedszkolnym. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności. Przed nimi ważne wyzwanie- wkroczenie w świat liter i liczb. Pomocne w tym zakresie jest wykonywanie zadań w kartach pracy z pakietu ,,Ola i przyjaciele’’. W grupie pracują dwie nauczycielki: pani Marta Guzińska i pani Małgorzata Fister- Pasek. W opiece nad dziećmi pomaga również pani Bożena Brzezicka.

 

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1