Priorytetową sprawą naszego oddziału jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa. Dbamy o to by nasze dzieci czuły się dobrze w naszym przedszkolu i chętnie do niego przychodziły. Troszczymy się o to, by nasze dzieci bogaciły i rozwijały swe słownictwo. Odbywa się to najczęściej podczas kontaktów z przyrodą, środowiskiem społecznym i techniką. Dzieci osłuchują się z poprawną mową potoczną. Słuchają i rozumieją polecenia nauczycielki dotyczące zachowania się i wykonywania czynności, kierowanych do poszczególnych dzieci i całej grupy. Dzieci słuchają i rozumieją krótkie, ilustrowane opowiadania o bliskiej im tematyce, krótkie wiersze i rymowanki. Przyzwyczajane są do swobodnego wyrażania swoich spostrzeżeń, myśli, przeżyć oraz zadawania pytań.

Poprzez wywoływanie zabaw i ćwiczeń rozwijających: motorykę i koordynację wzrokowo - ruchową, płynność ruchów obu rąk, poprzez rozwijanie pamięci ruchowej, układnie prostych całości z gotowych elementów , lepienie z gliny lub masy plastycznej, odwzorowanie prostych układów przygotowujemy nasze dzieci do pisania. Organizując zabawy w bezpośrednim kontakcie z przyrodą w różnych porach roku, umożliwiając poznawanie właściwości materiałów przyrodniczych (piasku, śniegu, wody, lodu, gliny) oraz roślin i zwierząt spotykanych w ogrodzie przedszkolnym i najbliższym otoczeniu przedszkola umożliwiamy dzieciom poznawanie otaczającej ich przyrody. Organizując zabawy w bezpośrednim kontakcie z przyrodą w różnych porach roku, umożliwiając poznawanie właściwości materiałów przyrodniczych (piasku, śniegu, wody, lodu, gliny) oraz roślin i zwierząt spotykanych w ogrodzie przedszkolnym i najbliższym otoczeniu przedszkola umożliwiamy dzieciom poznawanie otaczającej ich przyrody.

Dbamy także o aktywność ruchową naszych dzieci poprzez:

  • zabawy eksponujące inwencję twórczą,
  • zabawy i ćwiczenia relaksacyjne,
  • zabawy i ćwiczenia kształtujące postawy,
  • zabawy i ćwiczenia kształtujące umiejętności psychomotoryczne.

Troszczymy się, aby nasze rozwijały także swą aktywność muzyczną poprzez śpiewnie piosenek, spostrzeganie w środowisku różnych zjawisk akustycznych oraz organizowanie zabaw tanecznych podczas różnych imprez, np. Bal Przebierańców, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, itd. Troszczymy się również o rozwój aktywności plastyczno - konstrukcyjnej oraz kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. W związku z tym realizujemy program "Zdrowe zęby, zdrowy uśmiech" zgodnie z którym, dzieci po każdym posiłku myją ząbki i uczą się dbania o zęby i swoje zdrowie. Współpracując z PCK realizujemy program "Super wiewiórka - przyjaciółka Oli i Kuby" w ten sposób kształtujemy umiejętność bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

Jedną z rzeczy ważniejszych jest budowanie u dzieci systemu wartości poprzez:

  • kształtowanie cech charakteru,
  • kształtowanie więzi uczuciowej z rodziną, np. organizowanie różnych uroczystości,robienie małych upominków dla członków rodziny, itd.
  • kształtowanie więzi ze społecznością, np. budzenie zaciekawienia wydarzeniami z życia społeczności lokalnej, pokazywanie symboli narodowych, itd.
  • kształtowanie opiekuńczego stosunku do przyrody, np. uwrażliwienie na piękno przyrody, wyzwalanie potrzeby działania na rzecz przyrody.

Dzieci otoczone są troskliwą opieką nauczycieli, logopedy, psychologa i pedagoga. Chętne dzieci uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego oraz rytmiki. Organizujemy różne wyjścia do teatru i kina, które są jednym ze sposobów przybliżenia dzieciom sztuki. W oczekiwaniu na wiosnę planujemy kolejne wyprawy do różnych zakładów, by dzieci mogły zapoznać się z zawodami osób dorosłych. W marcu odbędą się zajęcia otwarte, by rodzice mieli możliwość obserwowania postępów swych dzieci.

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1