Informacje i główne założenia  projektu

 Realizacja dodatkowych programów w roku szkolnym 2018/2019:

·        Projekt edukacyjny „Przedszkole dla wszystkich przyjazne” – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej,

·        Program „Biały ząbek” – program PCK

·        „Czyste powietrze wokół nas” – przedszkolny program edukacji antynikotynowej – przy współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną(SANEPID),

·        Miejski Projekt Edukacyjny „Zwinny przedszkolak” – przy współpracy z MOS Opole

·         „Przyjaciele Kuby i Oli” – program Klubu Wiewiórki PCK

·        Projekty edukacyjne „Ze sztuką za pan brat”, „W zdrowym ciele

          zdrowy duch – zdrowy styl życia, przymus czy przyjemność?”

·        Międzynarodowy program „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

·        Program adaptacyjny „Będę przedszkolakiem” – program własny,

·        Innowacje pedagogiczne „ Dziecko w świecie sztuki” oraz „Języczkowe przygody – stymulowanie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym poprzez wykorzystanie zabaw logopedycznych”.

 

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1