Informacje i główne założenia  projektu

 

Projekty realizowane w Przedszkolu Publicznym Nr 36 w Opolu

w roku szkolnym 2017/2018

1.      Miejski Projekt Edukacyjny Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu pt. ,,Zwinny przedszkolak”.

Zajęcia odbywają się w grupie „Słoneczek” w czwartki  o godz. 11.00

Projekt pozwala dzieciom rozwijać:
– motorykę w zakresie zręczności, zwinności, skoczności, szybkości,
– koordynację ruchową,
– nawyk poprawnej postawy ciała,
– umiejętności społeczne (komunikacja, umiejętność współpracy w grupie, asertywność, empatia oraz postawa fair play).

2.       Projekt edukacyjny:  Czyste powietrze wokół nas.

Przedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej przygotowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Cele główne programu:

wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy,

zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich  tytoń.

3.     Projekt edukacyjny: „Przedszkole dla wszystkich przyjazne”

– wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, co zostanie osiągnięte poprzez realizację oferty dodatkowego wsparcia dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, ich rodziców oraz nauczycieli.

Projekt zakłada realizację  dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapii z zakresu gimnastyki korekcyjnej oraz z zakresu logopedii. Zadania te realizowane będą przez specjalistów zatrudnionych w Mobilnym Centrum Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego.

Projekty realizowane w roku szkolnym 2017/2018

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1