Programy i projekty realizowane

w roku szkolnym 2016/2017

            Projekt powstał w odpowiedzi na coraz większy problem, jakim jest nadwaga i otyłość pojawiające się już wśród dzieci w wieku szkolnym, a nawet wcześniej. Nadmierną masę ciała obserwuje się u 18% chłopców i 14% dziewcząt. W ciągu ostatnich kilkunastu lat drastycznie zmienił się styl życia dzieci – spożywają one zbyt dużo wysokoenergetycznych pokarmów (chipsów, batonów, fast foodów, słodkich napojów gazowanych), a wolny czas spędzają przed komputerem lub telewizorem. W ciągu ostatnich 20 lat liczba dzieci dotkniętych otyłością lub nadwagą wzrosła trzykrotnie. Wiadomo jednak, że te zgubne w skutkach tendencje można odwrócić. 

            Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Zamysłem twórców projektu jest także kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną. 

............................................................................................................................................................

Program edukacyjny „Mamo, tato, wolę wodę!” powstał z inicjatywy grupy Żywiec Zdrój S.A. pod patronatem Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. W ramach programu prowadzone będą różnorodne zajęcia w oparciu o scenariusze oraz pomoce dydaktyczne przygotowane przez ekspertów i metodyków. Przedszkole będzie miało również możliwość udziału w konkursach oraz zdobywania nagród rzeczowych. Z myślą o rodzicach przygotowano kompendium wiedzy o zdrowym żywieniu i rozwoju dzieci, które można znaleźć na stronie www.wolewode.pl .

..........................................................................................................................................................

„Super Wiewiórka – przyjaciółka Oli i Kuby”.

Program Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczący bezpieczeństwa, higieny i tolerancji, przeznaczony dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat.

Celem strategicznym programu jest wzmocnienie procesu edukacji, kształcenia oraz wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Brak spójnego, jednolitego programu dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jak i duże narażenie dzieci na różnego rodzaju wypadki, stały się bodźcem do stworzenia niniejszego programu opierającego się na zagadnieniach:

·         pierwszej pomocy i bezpieczeństwa - konieczność wprowadzenia małych dzieci w zagadnienia bezpieczeństwa,

·         higieny - konieczność kształtowania u dzieci właściwych nawyków higienicznych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób,

·         w związku z narastającą falą przemocy na świecie i brutalizacją życia, pojawia się konieczność pokazania dzieciom pozytywnych wzorców zachowań w celu kształtowania postaw tolerancji i wrażliwości,

·         w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej - konieczność przygotowania dzieci do integracji europejskiej.


U dzieci uczestniczących w programie pragniemy, aby ukształtowana została:

·         postawa cechująca zachowania bezpieczne podczas nauki, zabawy i odpoczynku,

·         postawa przestrzegania zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego,

·         postawa przestrzegania nawyków higienicznych i dbałość dzieci o higienę osobistą,

·          umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

·         znajomość numerów alarmowych i umiejętność prawidłowego korzystania z nich,

·          znajomość i umiejętność posługiwania się podstawowymi materiałami opatrunkowymi,

·         umiejętność racjonalnego zachowania i współpracy z rówieśnikami, osobami dorosłymi i personelem medycznym przy wypadkach, 

·          postawa przestrzegania zasad pro zdrowotnych.

......................................................................................................

 

„BIAŁY ZĄBEK”

            Program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym finansowany z budżetu Miasta Opola. Głównym założeniem programu  jest wdrażanie  działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie powstawania chorób zębów i dziąseł.

            Przedszkolaki uczestniczą w cyklu zajęć edukacyjnych, których celem jest uświadomienie dzieciom konieczności dbania o zęby, nauczenie prawidłowego ich czyszczenia, zdrowego odżywiania, a także eliminowanie zjawiska strachu przed stomatologiem. Podczas spotkań z przedstawicielem PCK  dzieci odpowiadają  na pytania i zagadki, słuchają opowiadań, biorą udział w konkursach, a co najważniejsze, poprzez świetną zabawę uczą się  odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie. 

            Aby dopełnić edukację, przedszkolaki odwiedza pani stomatolog, która dokonuje przeglądu uzębienia uczestników programu i przekazuje pisemną informację dla rodziców, mówiącą o stanie zębów dzieci. Na zakończenie przedszkola otrzymują  materiały promocyjne tj. plakaty i ulotki mówiące o profilaktyce chorób zębów i dziąseł oraz szczoteczki do zębów dla każdego uczestnika programu.

........................................................................................................................................

 

„Czyste Powietrze Wokół Nas” Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym ( 5 i 6 letnich ) i wczesnoszkolnym

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1