Rozmawiaj z dzieckiem o emocjach

Nawet małe dziecko może skorzystać w rozmowie o emocjach. Pamiętaj, że uczestnicząc w takich rozmowach, dziecko przyjmuje od ciebie wzorzec komunikacji. Nie ukrywaj swoich uczuć, ale jasno je nazywaj, podobnie jak uczucia dziecka. Odnoś się nie tylko do uczuć, ale także do innych stanów wewnętrznych, np. pragnień, intencji.

Wyjaśniaj przyczyny emocji oraz ich konsekwencje

Nie poprzestawaj na nazywaniu uczuć, ale pomóż dziecku zrozumieć ich źródła. Pokazuj, jaki wpływ mają zachowania dziecka na uczucia twoje i innych osób w jego otoczeniu.

Słuchaj dziecka i pomóż mu mówić

Nie zakładaj, że dziecko z racji swojego wieku nie potrafi właściwie ocenić tego, co czuje. Pomóż dziecku wypowiadać się, zadając otwarte pytania. Nie dawaj samych gotowych rozwiązań, ale poszukuj ich wspólnie z dzieckiem.

Dbaj o akceptującą atmosferę i otwartą komunikację

Pokazuj, że akceptujesz uczucia dziecka, nawet te trudne. Wszak każdy ma prawo do gorszego nastroju.

Nie unikaj trudnych tematów

Wykorzystaj trudne sytuacje, poszukując z dzieckiem sposobów ich rozwiązania. Pamiętaj, że negatywne emocje wymagają szczególnie dokładnego opracowania poznawczego, aby je zrozumieć i zaakceptować.

Opracowała mgr Katarzyna Woszek

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1