Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

DBI 2019 odbyło się 5 lutego 2019 r. pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Ta edycja Dnia Bezpiecznego Internetu zachęcała wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online . Podczas obchodów DBI 2019 organizatorzy chcą podkreślić istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Obchody DBI w naszej szkole odbywają się od początku jego powstania, czyli od 2004 roku.

W związku z trwającymi w tym czasie w naszym województwie feriami zimowymi, przełożyliśmy nasze działania na dni 11- 15 lutego. Zgłosiliśmy nasze inicjatywy do konkursu ogłoszonego przez organizatora DBI w Polsce Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI). Do zrealizowanych przez nas działań należały:

- kampania reklamowa DBI na korytarzu szkolnym i sali komputerowej,

- pogadanki na lekcjach wychowawczych w klasach I-III,

- lekcje informatyki poświęcone DBI w klasach IV-VIII.

                                                                           

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1