W trosce o bezpieczeństwo wszystkich dzieci podejmujemy w szkole i przedszkolu działania wychowawcze i profilaktyczne. 
W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, 730 i 761), informujemy, że na terenie szkoły i przedszkola funkcjonuje tzw. Anonimowa skrzynka na sygnały, która ma służyć wzmocnieniu współpracy pomiędzy rodzicami a szkołą/przedszkolem. 
Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa na następujących stronach internetowych:
Wykaz instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej:
 
Infolinia dla dzieci i młodzieży 116111
 
Infolinia dla dorosłych 800100100
 
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka  800 12 12
 
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu
ul.Niedziałkowskiego 9
tel. 77 4549216
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opolu
ul.Małopolska 20A
tel. 77 556390 do 92
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
ul. Armii Krajowej 36
tel. 77 4005950
 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Opol
ul. Budowlanych 4
tel. 77 4435753
 
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Opolu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Jadwigi Śląskiej
ul. Wodociągowa 4
tel. 77 5414110
 
Miejskie Centrum Świadczeń Socjalnych
ul. Ozimska 19
tel. 77 443 57 00
 
Przydane linki:
www.narkomania.org.pl- problemy uzależnień od środków odurzających w tym dopalaczy 
 
www.niebieskalinia.pl- problemy przemocy w rodzinie
 
www.parpa.pl- problemy uzależnienia od alkoholu
 
www.fdds.pl- problemy krzywdzenia dzieci
 
www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl- problem szeroko pojętego bezpieczeństwa dzieci
 
www.sieciaki.pl- problem cyberbezpieczeństwa
 
www.dzieckowsieci.pl- problem cyberbezpieczeństwa

 

Grupa „Żabki” podobnie, jak ich starsi przedszkolni koledzy, uczestniczyła w warsztatach muzycznych „Triki z rytmiki” w Muzeum Polskiej Piosenki. Dzieci poznały instrumenty perkusyjne, wzięły udział w zajęciach rytmicznych, gdzie uczyły się jak wyszukać i odtworzyć rytm. Poznały też zawód muzyka.

Dzieci z grupy „Motylki” odwiedziły Miejską Bibliotekę Publiczna w Opolu. Kilkoro z nich, było wcześniej w bibliotece, ale dla zdecydowanej większości była to pierwsza wizyta wśród tylu książek. Swoją przygodę z biblioteką rozpoczęliśmy od zwiedzania jej pomieszczeń. Dzieci dowiedziały się, że w odwiedzanym miejscu wypożycza się nie tylko książki do czytania, ale również płyty.  Przedszkolaki zostały zapoznane ze sposobem wypożyczania i oddawania książek i same przekonały się, że to nic trudnego. Następnie maluszki wzięły udział w zajęciach literackich z wykorzystaniem Teatrzyku Kamishibai – wysłuchały opowieści pt. „Wiosenna wędrówka” i samodzielnie wykonały zakładki do książek. Uwieńczeniem spotkania było „Pasowanie na czytelnika”. Dzieci złożyły przysięgę i zgodnie obiecały, że będą dbać o książki i chętnie z nich korzystać. Pani Bibliotekarka zachęcała milusińskich do przychodzenia wraz z rodzicami i wypożyczania książek. Na pożegnanie dzieci otrzymały pamiątkowe  książeczki i smycze. Spotkanie odbyło się w radosnej atmosferze, za co serdecznie dziękujemy pani Natalii Wojtenek. Jeszcze nie raz do Państwa wrócimy z wizytą.

W celu praktycznego utrwalenia zasad bezpiecznego poruszania się po jezdni i chodniku grupa „Motylków” wraz z Paniami wybrała się na spacer na skrzyżowanie ulic niedaleko przedszkola. Najmłodsze przedszkolaki z wielką uwagą obserwowały ruch uliczny, nazywały poruszające się po drogach pojazdy, poznawały w sposób wizualny znaczenie znaków drogowych i płynące z nich przesłania dla uczestników ruchu. A co najważniejsze dzieci utrwaliły zasady obowiązujące na skrzyżowaniu bez sygnalizacji świetlnej.

Grupa „Słoneczka” wraz z uczniami klasy III za pośrednictwem Teatru Telewizyjnego iTVP miała możliwość oglądania przedstawienia „Kolorowi ludzie” – transmitowanego z Teatru Lali i Aktora w Opolu.

Strona 12 z 71

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1