Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, stwarzałam możliwość obserwacji dzieci w bezpośrednim działaniu.

Zajęcia otwarte to forma zajęć umożliwiająca rodzicom obserwowanie swojego dziecka w czasie zabaw i zajęć w grupie rówieśniczej. Rodzice mają możliwość zapoznania się z osiągnięciami swojej pociechy oraz zachowania w czasie zajęć dydaktycznych. Mogą porównać stopień rozwoju swojego dziecka z jego rówieśnikami. Zajęcia takie umożliwiają również zapoznanie się ze sposobem pracy nauczyciela w przedszkolu.
18 marca 2019r  odbyły się wyjątkowe zajęcia z udziałem zaproszonych gości – kochanych rodziców naszych przedszkolaków. Tematyka zajęć dotyczyła zwiastunów wiosny – wiosennej pobudki. Dzieci aktywnie brały udział w zabawach ruchowych, logopedycznych, rytmicznych. Z uwagą i zainteresowaniem wysłuchiwały animacji audiowizualnych oraz inscenizacji wiersza pt. „Zwiastuny wiosny”.  Chętnie  wypowiadały się na określony temat oraz z dużym zaangażowaniem i starannością wykonywały pracę plastyczną połączoną z ćwiczeniem oddechowym z użyciem słomek. Zajęcia odbywały się w miłej i przyjaznej atmosferze. Przedszkolaki były bardzo zadowolone, że mogą gościć w przedszkolu swoich ukochanych. Bardzo dziękujemy za  tak liczną odpowiedź na nasze zaproszenie i poświęcony nam czas.

Dnia 12.03 2019 przedstawiciele grupy „Słoneczka”: Ewelina R. i Magdalena G. brały udział w IV Opolskiej Olimpiadzie Matematycznej. Rozwiązywanie sudoku, podstawy kodowania, rozpoznawanie figur geometrycznych, dodawanie i odejmowanie, właściwe stosowanie znaków mniejszości i większości - to tylko część zadań, z jakimi mierzyli się uczestnicy. Dzieci mierzyły się z zadaniami wymagającymi logicznego myślenia, a także współpracy. Do tego dochodziło zmaganie się z presją, bowiem na rozwiązanie każdego zadania przewidziana była określona ilość czasu. Żadne dziecko nie opuściło MODN bez medalu. Organizatorzy przewidzieli też upominki dla przedszkoli, które przysłały swoich małych reprezentantów na zawody matematyczne.

Nasze starsze koleżanki Ania i Wiktoria odwiedziły dzieci z grupy „Żabki” w ramach szkolnego wolontariatu. Podczas naszej relaksacji poobiedniej mogliśmy usłyszeć przygodę Kubusia Puchatka, którą dziewczyny odczytały w bardzo ciekawy sposób – z podziałem na role. Dziękujemy i zapraszamy ponownie!

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich dzieci podejmujemy w szkole i przedszkolu działania wychowawcze i profilaktyczne. 
W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, 730 i 761), informujemy, że na terenie szkoły i przedszkola funkcjonuje tzw. Anonimowa skrzynka na sygnały, która ma służyć wzmocnieniu współpracy pomiędzy rodzicami a szkołą/przedszkolem. 
Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa na następujących stronach internetowych:
Wykaz instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej:
 
Infolinia dla dzieci i młodzieży 116111
 
Infolinia dla dorosłych 800100100
 
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka  800 12 12
 
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu
ul.Niedziałkowskiego 9
tel. 77 4549216
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opolu
ul.Małopolska 20A
tel. 77 556390 do 92
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
ul. Armii Krajowej 36
tel. 77 4005950
 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Opol
ul. Budowlanych 4
tel. 77 4435753
 
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Opolu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Jadwigi Śląskiej
ul. Wodociągowa 4
tel. 77 5414110
 
Miejskie Centrum Świadczeń Socjalnych
ul. Ozimska 19
tel. 77 443 57 00
 
Przydane linki:
www.narkomania.org.pl- problemy uzależnień od środków odurzających w tym dopalaczy 
 
www.niebieskalinia.pl- problemy przemocy w rodzinie
 
www.parpa.pl- problemy uzależnienia od alkoholu
 
www.fdds.pl- problemy krzywdzenia dzieci
 
www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl- problem szeroko pojętego bezpieczeństwa dzieci
 
www.sieciaki.pl- problem cyberbezpieczeństwa
 
www.dzieckowsieci.pl- problem cyberbezpieczeństwa

 

Grupa „Żabki” podobnie, jak ich starsi przedszkolni koledzy, uczestniczyła w warsztatach muzycznych „Triki z rytmiki” w Muzeum Polskiej Piosenki. Dzieci poznały instrumenty perkusyjne, wzięły udział w zajęciach rytmicznych, gdzie uczyły się jak wyszukać i odtworzyć rytm. Poznały też zawód muzyka.

Strona 4 z 63

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1