Poszerzając wiadomości dzieci na temat przyrody, chronionych gatunków fauny i flory oraz racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych przez człowieka zrodził się pomysł wyjazdu przedszkolaków do Izby Leśnej Nadleśnictwa Opole.

 Po podróży autokarem, która była dla dzieci nie małą atrakcją w Izbie Leśnej powitał wszystkich pan leśniczy. Z jego pomocą przedszkolaki poznawały tajemnice lasu. Dzieci z uwagą słuchały pogadanki na temat pracy leśniczego, poznały narzędzia i czynności ludzi zajmujących się ochroną zasobów leśnych, dowiadywały się o ginących gatunkach przyrody, działaniach przeciwpożarowych. 

Dzieci miały okazję wziąć udział w edukacyjnym pokazie w sali multimedialnej, gdzie zobaczyły i poznały zwierzęta mieszkające w polskich lasach oraz ujrzały las w odsłonach czterech pór roku. Poznały specyfikę pracy leśnika, a także zasady bezpiecznego zachowania się w lesie.

Pobyt w Nadleśnictwie obfitował w wiele atrakcji. Był też czas na posiłek w towarzystwie  rówieśników. Wszyscy uczestnicy wycieczki podziękowali panu leśniczemu za ciekawą lekcję przyrody składając jednocześnie obietnicę, że będą chronić las i jego bogactwo.

Przedszkolaki wróciły do przedszkola pełne wrażeń.

Bardzo dziękujemy pracownikom Nadleśnictwa Opole za liczne atrakcje i miły pobyt.

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1