Piękne prace naszych małych artystek zostały dostrzeżone.  Bardzo się cieszymy osiągniętymi sukcesami naszych milusińskich i serdecznie im gratulujemy.

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1