Od 8 kwietnia do odwołania nauczyciele zatrudnieni w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28  im. Św. Wojciecha oraz Przedszkolu Publicznym nr 36 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1 w Opolu zapowiedzieli podjęcie akcji protestacyjnej poprzez udział w strajku. Ze względu na liczny udział nauczycieli w strajku, jako Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Opolu, nie będę w stanie zorganizować zastępstw, a zajęcia nie będą mogły się odbywać. Jeżeli faktycznie dojdzie do zapowiadanej akcji protestacyjnej, to doprowadzi ona do zakłócenia właściwego toku pracy szkoły i przedszkola, a przede wszystkim spowoduje przeszkodę w realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego uczniów.

Przed placówką powstanie bardzo duże wyzwanie, aby zapewnić właściwą opiekę nad wszystkimi dziećmi, których dobro i bezpieczeństwo niewątpliwie należy chronić. Wykonując ciążące na mnie obowiązki, jako Dyrektora, zobowiązana jestem zapewnić funkcję opiekuńczą nad wszystkimi dziećmi uczęszczającymi do naszej szkoły i przedszkola. W obecnie rysującej się sytuacji, wypełnienie tego obowiązku będzie niewątpliwie zadaniem wysoce utrudnionym.

W obawie o problemy w zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim dzieciom, zwracam się do Was Rodziców, o zrozumienie zaistniałej (lub mogącej zaistnieć) sytuacji i proszę o rozważenie decyzji o nieprzysyłaniu dziecka do placówki w czasie trwania strajku.

Bezpieczeństwo uczniów jest dla nas wartością nadrzędną, dlatego też współpraca Dyrektora   i Rodziców w obecnej sytuacji jest konieczna w trosce o dzieci.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość ubiegania się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o zasiłek opiekuńczy dla rodziców i opiekunów dzieci do 8 roku życia w liczbie do 60 dni, jednakże ostateczne rozstrzygnięcie w tej kwestii należy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jest niezależne od szkoły.

Szczegółowe informacje dotyczące zasiłku opiekuńczego można znaleźć na stronie https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/zasilek-opiekunczy-na-opieke-nad-zdrowym-dzieckiem-w-wieku-do-8-lat oraz  https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy.

                                                                       Z wyrazami szacunku

                                                                       Joanna Misiec

                                                                       Dyrektor ZSP1 w Opolu

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1