W tym roku obchodzony był 6 lutego i przebiegał pod hasłem "Tworzymy kulturę szacunku w sieci". Z tej okazji ogłoszony był konkurs na wykonanie plakatu promującego tą międzynarodowa akcję, której już 14. edycję  obchodziliśmy w Polsce. Plakaty dowolnego formatu i wykonane w dowolnej technice były wyeksponowane na gazetkach w korytarzu szkolnym i sali komputerowej. Promowały one akcję DBI i przyczyniły się do podniesienia świadomości młodych internautów. Ponadto na lekcjach informatyki i zajęć komputerowych oraz lekcjach wychowawczych odbyły się zajęcia i pogadanki dotyczące bezpieczeństwa w sieci.  Więcej informacji o DBI na www.dbi.pl oraz www.saferinternet.pl 

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1