Głównym założeniem projektu „Świadkowie historii 1989" było przybliżenie uczennicom i uczniom wydarzeń, które miały miejsce w naszym kraju i w Niemczech w 1989 roku i wskazanie im, jak ogromne znaczenie wywarły na obecny kształt naszego kraju oraz współczesnej Europy. Podczas rozmów, spotkań ze świadkami tamtych wydarzeń, dzieci poznały nie tylko rzeczywistość 1989 roku, ale również dostrzegły, że wszelkie działania, które w tamtym okresie miały miejsce stały się drogą do równości, niezależności, godności nie tylko naszego państwa, ale również państw sąsiadujących.

Świadkowie historii 1 Świadkowie historii 2

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1