Jednym z priorytetowych zadań naszej szkoły jest edukacja ekologiczna. Zbiórka surowców wtórnych stała się już w naszej szkole tradycją. W prace na rzecz ochrony środowiska włączają się uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz mieszkańcy dzielnicy. W ramach projektu szkoła współpracuje z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Organizacją Odzysku ElektroEko, organizacjami utylizacji baterii.

Ochrona środowiska 1 Ochrona środowiska 2

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1