W projekcie edukacyjnym wzięli udział jednocześnie wszyscy uczniowie obu szkół partnerskich. Celem projektu było zapoznanie się uczniów z warunkami klimatycznymi panującymi w regionie w którym mieszkają, określenie wpływu pogody na życie mieszkańców (m.in. ochrona przeciwpowodziowa) oraz porównanie ich z warunkami klimatycznymi panującymi w mieście partnerskim.

Projekt realizowany był przez 8 miesięcy: od 1 października 2013 do końca maja 2014 roku. Uczniowie poszczególnych klas prowadzili systematyczną obserwację pogody i zapisywali wyniki w ustalonej przez obie placówki formie. Raz w miesiącu diagramy sporządzone przez najstarszych uczniów szkoły, na podstawie badań i obserwacji młodszych kolegów, były drogą elektroniczną przesyłane do szkoły partnerskiej. Obie placówki prowadziły obserwacje za pomocą tych samych narzędzi – stacji pogodowych zakupionych przez szkołę w Poczdamie. Sponsorem obu stacji była AIACE Deutschland.

Projekt pogodowy 1 Projekt pogodowy 2 Projekt pogodowy 3

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1