Nasza placówka odpowiedzialna była za wykonanie Kufra Muzealnego prezentującego Kraków, jako miejsca światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO oraz Miasta Literatury UNESCO. Podczas pierwszego międzynarodowego spotkania w maju 2015 roku, wspólnie z uczestnikami z Włoch i Niemiec, udało się nam „spakować” pierwszy kufer. Zaprezentowaliśmy go podczas uroczystości promującej projekt – 21 maja 2015r. W roku kolejnym zmodyfikowaliśmy jego wygląd i doposażyliśmy w dodatkowe rekwizyty.

W trakcie realizacji projektu postanowiliśmy skorzystać z doskonałej okazji i poszerzyć zakres naszych działań. Wykorzystując wiedzę i umiejętności uczniów zdobywane podczas kolejnych spotkań międzynarodowych, zdecydowaliśmy się na stworzenie dwóch dodatkowych kufrów muzealnych. Podczas zajęć dodatkowych Szkolnego Klubu UNESCO udało nam się wyposażyć je w materiały dydaktyczne oraz własnoręcznie przez uczniów wykonane rekwizyty.

Obecnie nasza szkoła, jako jedyna dysponuje wszystkimi trzema Kuframi Muzealnymi UNESCO. Dzięki temu, możliwe jest poszerzanie wiedzy na temat „cudów UNESCO” Krakowa, Poczdamu, Sycylii nie tylko wśród uczniów naszej szkoły, ale całego regionu.

Poszerzyliśmy tym samy swoją ofertę edukacyjną i mamy możliwość upowszechniać wszystkie rezultaty zrealizowanego projektu.

 

Zarówno my sami, jak i organizacje partnerskie bardzo wysoko oceniły nasz wkład w realizację projektu. Każde zadanie wykonaliśmy w pełnym stopniu osiągając zaplanowane cele, czasami wykonując zadania dodatkowe, które wpływały na podniesienie jakości projektu.

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1