W związku z setną rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości, nasze przedszkolaki postanowiły uczcić dzień 11 listopada w szczególny sposób. Od pewnego czasu uczą się wierszy i pieśni patriotycznych oraz przygotowują wyjątkową pracę plastyczną. Dnia 9 listopada wezmą udział akcji „Rekord dla Niepodległej”, podczas której wraz z uczniami naszej szkoły odśpiewają uroczyście kilka zwrotek Hymnu Państwowego. 

OJCZYZNA NASZA

Wszystko dokoła: dom i przedszkole,

fabryczne dymy, żelazna kolej...

Kwiaty przy oknie, klon koło bramy,

słoneczny uśmiech kochanej mamy.

I las, co cieniem dzieci zaprasza -

Wszystko to Polska, Ojczyzna nasza!

SERCE DLA POLSKI

Serce dla Polski, dzisiaj składamy.

Z sercem dla Polski pięknie śpiewamy.

Biało-Czerwone serca dziecinne.

Piękne są nasze barwy ojczyste. 

Kiedy powiewa flaga na niebie,

Chcemy świętować i być blisko siebie.

A gdy Mazurka, wzruszeni śpiewamy,

Wiemy, że razem dziś wszystko przetrwamy. 

Biały Orzeł łączy nas.

To polskości wieczny skarb.

Biel i czerwień, siły znak.

Polska to nasz piękny kraj!

PRZYBYLI UŁANI POD OKIENKO

Przybyli ułani pod okienko, (bis)
Pukają, wołają: puść panienko! (bis)

O Jezu, a cóż to za wojacy?
Otwieraj! Nie pytaj, Beliniacy!

Przyszliśmy napoić nasze konie,
Za nami piechoty całe błonie.

O Jezu! A dokąd Bóg prowadzi?
Warszawę zdobywać byśmy radzi.

Gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno
Zobaczyć to nasze stare Wilno.
 

HYMN PAŃSTWOWY 

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem. 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

 

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1