Od drugiego półrocza obowiązywać będzie zmieniony plan lekcji. Nieliczne zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1